Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2682. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 6373.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04), in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., z dne 27. 10. 2004 je začasni direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel:
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
------------------------------------------------------------------------------
      Mala poraba:     Cena za plin      136,64  SIT/m3
 
      Gospodinjska
Široka   tarifa:       cena za plin       74,66  SIT/m3
                 osnovna cena     9.181,67  SIT/leto
 
potrošnja  Centralno
      ogrevanje:      cena za plin       74,66  SIT/m3
                 cena za prikl. moč   755,41  SIT/kW, leto
 
------------------------------------------------------------------------------
      Mala poraba:     cena za plin      136,64  SIT/m3
 
      Osnovna
Ostala   tarifa:       cena za plin       85,7  SIT/m3
                 osnovna cena     23.417,45  SIT/leto
 
potrošnja  Ogrevanje
      poslov. prostorov:  cena za plin       85,70  SIT/m3
                 cena za prikl. moč   460,36  SIT/kW, leto
 
------------------------------------------------------------------------------
      Pogodbeni odjem   cena za plin       67,02  SIT/m3
                 cena za prikl. moč   835,62  SIT/kW, leto
------------------------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/05.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. julija 2005.
Ljubljana, dne 28. 6. 2005
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Začasni direktor
Hrvoje Draškovič l. r.

AAA Zlata odličnost