Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2671. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, stran 6359.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 – ZZ-A, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
1. člen
Drugi odstavek 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 38/02) se spremeni tako, da se glasi:
„(2) Upravni odbor javnega zavoda šteje pet članov. Štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, ter enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo. Enega člana izvolijo izmed sebe delavci, zaposleni v javnem zavodu.“
2. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
„(2) Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe si javni zavod zagotovi s pogodbo o izvedbi letnega programa dela, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za znanost.“
3. člen
Javni zavod v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladi statut z določili tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-7/2005/5
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-3211-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost