Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev, stran 5960.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 100/03 – odl. US) izdaja Inženirska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
1. člen
V 4. členu Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04) se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(3) Stroke in njihove podskupine oziroma matične sekcije imajo naslednje oznake:
1. črka »G« pomeni članstvo v matični sekciji gradbenih inženirjev in pooblastilo za delo na področju gradbene stroke,
2. črka »S« pomeni članstvo v matični sekciji strojnih inženirjev in pooblastilo za delo na področju strojne stroke,
3. črka »E« pomeni članstvo v matični sekciji elektro inženirjev in pooblastilo za delo na področju elektrotehnične stroke, tj. na področju elektrotehnike in telekomunikacij,
4. črka »T« pomeni članstvo v matični sekciji inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in pooblastilo za delo na naslednjem strokovnem področju:
– »T« pomeni pooblastilo za delo na področju tehnoloških strok,
– »TV« pomeni pooblastilo za delo na področju varnosti in zdravja pri delu,
– »TP« pomeni pooblastilo za delo na področju požarne varnosti.«
2. člen
Članom matične sekcije elektroinženirjev in članom matične sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev se izdajo nove izkaznice in žigi v skladu s tem pravilnikom najpozneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. maja 2005.
EVA 2005-2511-0158
mag. Črtomir Remec l. r.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
 
Soglašam!
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost