Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005

Kazalo

2557. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine, stran 5846.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in drugega odstavka 7. člena Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00, 109/02, 3/04 in 131/04 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
I
V Sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 135/04 in 52/05) se v tabeli cestninskih cest v točki I vrstici:
»AC Drnovo-Obrežje   CP Drnovo-Obrežje  21,5 km  Drnovo  odprt
AC Drnovo-Obrežje    SCP Krško-Obrežje  19,5 km  Krško  odprt«
spremenita tako, 
da se glasita:
»AC Kronovo-Obrežje   Kronovo-Obrežje   38,8 km  Drnovo  odprt
AC Kronovo-Obrežje   Kronovo-SCP Krško  16,8 km  Krško  odprt
            SCP Krško-Obrežje  19,5 km  Krško   odprt«.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem predaje drugega smernega vozišča avtoceste med Smednikom in Krško vasjo v promet.
Št. 00721-9/2005/4
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-2411-0071
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik