Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2544. Odlok o spremembah ureditvenega načrta za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje, stran 5820.

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah ureditvenega načrta za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Spremembe ureditvenega načrta za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 14/99 in 17/03) se nanaša na del območja med potokom Medija in regionalne ceste R1 – 221, Izlake–Zagorje. Območje se izloči iz območja ureditvenega načrta tako, da se na tem delu meja ureditvenega načrta spremeni, kot je opisano v 3. členu tega odloka.
2. člen
Spremenjen ureditveni načrt je izdelal Urbis d.o.o. Maribor pod št. proj. 359-UN/2001 v marcu 2004 in vsebuje tekstualne in grafične priloge.
3. člen
Spremeni se 4. člen odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije nadzemnega dela pridobivalnega prostora rjavega premoga po zapiranju jame Loke obrata Kisovec Rudnika Zagorje (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93) tako, da se zadnja alinea izloči iz besedila člena, predzadnja alinea pa se nadomesti z naslednjim besedilom:
– območje ob opuščenih rudniških objektih pri izvoznem jašku ob Mediji in območje na vzhodnem robu ureditvenega območja naselja Kisovec ob regionalni cesti na desnem bregu Medije je namenjeno proizvodno-obrtni coni Kisovec in se ureja z zazidalnim načrtom.
II. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe ureditvenega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja Občinska uprava občine Zagorje ob Savi.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/92
Zagorje ob Savi, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti