Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2522. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper, stran 5777.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper
Št. 617-10/91
Koper, dne 13. maja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00- Skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US in 77/04 – odl. US), 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 in 126/03) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 12. maja 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper
1. člen
V katalogu posameznih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, ki je v skladu z 11. členom Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper (Uradne objave, št. 1/93) sestavni del tega odloka, se v poglavju Etnološki spomeniki črta spomenik Škocjan št. 36 in 37, Sv.Tomaž.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-10/91
Koper, dne 12. maja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
IL DECRETO SULLA MODIFICA AL DECRETO SUL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI BENI IMMOBILI QUALI MONUMENTI CULTURALI E STORICI NEL COMUNE DI CAPODISTRIA
Numero: 617-10/91
Capodistria, 13 maggio 2005
SINDACO
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull’autogoverno locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – Sentenza della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98, 12/99 – Sentenza della CC, 36/99 – Sentenza della CC, 59/99 – Sentenza della CC, 70/00, 100/00 – Delibera della CC, 28/01 – Sentenza della CC, 87/01, 16/02 – Delibera della CC, 51/02, 108/03 – Sentenza della CC e 77/04 – Sentenza della CC), dell’articolo 12 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta uff. della Rs, n. 7/99, 110/02 e 126/03), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 12 maggio 2005 ha approvato il
D E C R E T O
SULLA MODIFICA AL DECRETO SUL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI BENI IMMOBILI QUALI MONUMENTI CULTURALI E STORICI NEL COMUNE DI CAPODISTRIA
Articolo 1
Nel catalogo dei singoli monumenti culturali e storici nel comune di Capodistria, che è parte integrante del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel comune di Capodistria, come previsto all’articolo 11 del decreto stesso (Bollettino uff. n. 1/93), si procede, nel capitolo intitolato “Monumenti etnologici” al depennamento del monumento San Canziano n. 36 e 37, S. Tommaso.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 617-10/91
Capodistria, 12 maggio 2005
SINDACO
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti