Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2521. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 5776.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
Št. 4641-2/2005
4651-142/2004
Koper, dne 13. maja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 12. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I
Na nepremičninah s parc. št. 374/2 in 374/3 k.o. Koper in s parc. št. 1149/1 k.o. Dekani se ukine javno dobro.
II
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Koper.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4641-2/2005
4651-142/2004
Koper, dne 12. maja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
LA DELIBERAZIONE SULLA DISMISSIONE DEL DEMANIO PUBBLICO
Numero: 4641-2/2005
4651-142/2004
Capodistria: 13 maggio 2005
SINDACO
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29° e 51° della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 36/99 – sentenza della CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – sentenza della CC e 51/02), come pure gli articoli 27° e 127° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 12 maggio 2005, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla dismissione del demanio pubblico
I
Si procede alla dismissione del demanio pubblico riguardo alle particelle catastali n. 374/2 e 374/3, c.c di Capodistria, e della particella catastale n. 1149/1, c.c. di Dekani.
II
Relativamente agli immobili di cui al punto I. della presente deliberazione si procede alla dismissione del bene pubblico ed al trasferimento al patrimonio disponibile del Comune città di Capodistria.
III
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 4641-2/2005
4651-142/2004
Capodistria: 12 maggio 2005
SINDACO
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti