Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2518. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo, stran 5757.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 19. redni seji dne 19. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Kidričevo
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka z območja Občine Kidričevo.
2. člen
Enkratna denarna pomoč se določi v obliki sofinanciranja nakupa otroškega mleka
3. člen
Pravico do subvencioniranega nakupa otroškega mleka imajo starši ob rojstvu otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Občini Kidričevo, ter ima stalno prebivališče v Občini Kidričevo vsaj eden izmed staršev.
Pravico do subvencioniranega nakupa otroškega mleka ob rojstvu otroka lahko uveljavi tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
4. člen
Upravičenci so upravičeni do subvencije v višini 50% od vrednosti otroškega mleka, do 5. meseca otrokove starosti. Sofinancira se nakup otroškega mleka z oznako »1«. Subvencionirani nakup otroškega mleka je mogoč samo v Lekarni Kidričevo.
5. člen
Če so starši prejeli enkratno denarno pomoč že v drugi občini, niso upravičeni do subvencionirane nakupa otroškega mleka po tem pravilniku.
6. člen
Subvencija za nakup otroškega mleka se dodeli upravičencu na podlagi predložitve:
– rojstnega lista za otroka ali
– na podlagi podatkov iz uradne evidence, katero pridobi občinska uprava enkrat mesečno.
Po izteku petih mesecev od rojstva otroka, upravičenec ne more uveljaviti subvencioniranega nakupa otroškega mleka.
7. člen
Na podlagi predložitve rojstnega lista za otroka, oziroma potrdila iz uradne evidence, občinska uprava izda upravičencu potrdilo, na podlagi katerega lahko kupi otroško mleko pa subvencionirani ceni.
8. člen
Potrdilo, katerega izda občinska uprava mora vsebovati podatke:
– ime in priimek upravičenca,
– stalno prebivališče upravičenca,
– ime in priimek otroka, za katerega se uveljavlja subvencija za nakup otroškega mleka,
– datum, do katerega je upravičenec upravičen do nakupa otroškega mleka.
9. člen
Občinska uprava obvesti o subvencioniranem nakupu otroškega mleka Lekarno Kidričevo. Lekarna mesečno izstavi Občini Kidričevo račun za plačilo razlike med ceno otroškega mleka in plačilom upravičenca. K računu je potrebno priložiti:
– podatke o upravičencu do nakupa otroškega mleka,
– višino sredstev za posamezno otroško mleko.
10. člen
Upravičenec, ki je pridobil subvencijo za nakup otroškega mleka na podlagi neresničnih podatkov, je dolžan vrniti neupravičeno pridobljeni znesek za nakup otroškega mleka skupaj z zamudnimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-45/05
Kidričevo, dne 25. maja 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti