Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2515. Sklep o izdaji soglasja Občine Dobrna o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih, stran 5753.

Na podlagi določil 99. in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), 7. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99), 28. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02), 25. in 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02) in 115. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 22. redni seji dne 19. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja Občine Dobrna o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne
osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih
I
Občina Dobrna upravičencem do celodnevnega institucionalnega varstva s stalnim bivališčem na območju Občine Dobrna, ki so v celoti oproščeni plačila storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni prispevka, zagotovi sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20% osnovnega zneska minimalnega dohodka.
II
Del teh sredstev se nameni za plačilo premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, preostanek pa za kritje drobnih osebnih potreb.
III
Za upravičence, ki so že nastanjeni v socialno varstvenih zavodih se začasno upošteva oziroma prizna dosedanji standard nastanitve, vključno z nastanitvami v enoposteljnih sobah in dodatno opremo, ki se nadomesti s standardno takoj, ko za to nastopijo pogoji. Pri nastanitvi novih upravičencev se upošteva standardna nastanitev, z izjemo v primerih, ko ni na voljo prostih standardnih kapacitet. Takrat se do sprostitve standardne začasno lahko zagotovi nadstandardna namestitev z objektivnim mnenjem zavoda.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja s 1. 3. 2005.
Št. 015-02-0011-1/2005-1
Dobrna, dne 19. maja 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti