Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2508. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti, stran 5749.

Na podlagi tretjega odstavka 88.a člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti
1. člen
Ta sklep podrobneje določa način izračuna obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotavljanja neto dolžništva določene osebe v razmerju do borznoposredniške družbe iz 3. točke prvega odstavka 88.a člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ZTVP – 1) in način izračuna neto izpostavljenosti borznoposredniške družbe do določene pravne osebe iz petega odstavka 88.a člena ZTVP – 1.
2. člen
(1) Neto dolžniki borznoposredniške družbe po tem sklepu so fizične osebe, katerih obveznosti do borznoposredniške družbe in do transakcijskega računa strank za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji so večje od njihovih naložb v borznoposredniški družbi ter terjatev do borznoposredniške družbe in do transakcijskega računa strank za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji po izračunu v skladu s tem sklepom.
(2) Med naložbami fizične osebe v borznoposredniško družbo iz prejšnjega odstavka tega člena se ne upoštevajo naložbe v kapital borznoposredniške družbe.
(3) Neto izpostavljenost borznoposredniške družbe do pravne osebe obstaja, kadar so terjatve in naložbe borznoposredniške družbe večje od obveznosti borznoposredniške družbe do te pravne osebe.
(4) Povezanost fizične osebe s pravnimi osebami in povezanost pravnih oseb se presoja po določilih 12. člena ZTVP – 1.
3. člen
(1) Pri izračunu obveznosti, terjatev in naložb za namen ugotavljanja neto dolžništva po tem sklepu se upoštevajo vse bilančne in zunajbilančne postavke borznoposredniške družbe, izkazane v skladu s predpisom o poslovnih knjigah borznoposredniških družb.
(2) Pri izračunu neto dolžništva se iz naslova opravljanja poslov z vrednostnimi papirji po nalogu in za račun strank na organiziranem trgu upoštevajo kot obveznosti samo zapadle neplačane obveznosti in kot terjatve samo zapadle neplačane terjatve posamezne osebe do transakcijskega računa strank za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.
(3) Pri izračunu neto dolžništva se iz naslova vseh drugih poslov, razen poslov iz prejšnjega odstavka, upoštevajo kot obveznosti vse neplačane obveznosti posamezne osebe do borznoposredniške družbe in kot terjatve vse neplačane terjatve posamezne osebe do borznoposredniške družbe.
(4) Pri izračunu obveznosti, terjatev in naložb za namen ugotavljanja neto izpostavljenosti po tem sklepu se upoštevajo vse bilančne in zunajbilančne postavke borznoposredniške družbe, tudi naložbe v kapital, ki se nanašajo na določeno osebo in z njo povezane pravne osebe, izkazane v skladu s predpisom o poslovnih knjigah borznoposredniških družb.
4. člen
Pri izračunu neto dolžništva posamezne fizične osebe se pri poslih iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa lahko izključi znesek obveznosti do borznoposredniške družbe do 1,000.000 tolarjev.
5. člen
Neto dolžništvo posamezne fizične osebe do borznoposredniške družbe se izračunava in ugotavlja iz dnevnih podatkov.
6. člen
Neto izpostavljenost borznoposredniške družbe do določene pravne osebe se za namen tega sklepa ugotavlja na podlagi podatkov po stanju na zadnji dan v mesecu, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev na način, opredeljen v 2. in 3. členu tega sklepa.
7. člen
Uprava borznoposredniške družbe mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet borznoposredniške družbe o obstoju izločitvenega razloga iz 3. točke prvega odstavka in iz petega odstavka 88.a člena ZTVP – 1.
8. člen
Določbe tega sklepa se na podlagi tretjega odstavka 87.a člena ZTVP – 1 smiselno uporabljajo tudi za družbe za upravljanje oziroma njihove nadzorne svete.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 208-1/10-10/2005
Ljubljana, dne 11. maja 2005.
EVA 2005-1611-0033
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti