Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2505. Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega investitorja, stran 5731.

Na podlagi šestega odstavka 10.b člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega investitorja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejše kriterije, kdaj se šteje, da ima pravna oziroma fizična oseba iz tretjega odstavka 10.b člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-l, 52/02 – ZJA in 86/04; v nadaljevanju: ZTVP – 1) ustrezna strokovna znanja in izkušnje, potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v finančne instrumente, in da zna pridobiti dodatne informacije ali strokovno svetovanje, kadar to zahteva posamezna vrsta naložb ali določena naložba v finančne instrumente.
II. PODROBNEJŠI KRITERIJI
2. člen
Šteje se, da ima pravna oseba iz tretjega odstavka 10.b člena ZTVP – 1 ustrezna strokovna znanja in izkušnje iz 1. člena tega sklepa, če fizična oseba, ki je v tej pravni osebi pooblaščena za sklenitev posla s finančnim instrumentom oziroma za podpis pogodbe, katere predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument, izpolnjuje najmanj dva izmed naslednjih pogojev:
1. da je v zadnjem letu na ustreznem trgu finančnih instrumentov opravila najmanj štirideset večjih transakcij z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljevanju: ZISDU – 1);
2. da je najmanj eno leto poklicno delovala na finančnem področju, in sicer na delovnem mestu, ki zahteva poznavanje trgovanja z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU – 1;
3. da finančno premoženje (denarni depoziti ter vrednostni papirji in standardizirani finančni instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU – 1), s katerim razpolaga pravna oseba, ki ji je izdala pooblastilo, presega 120 milijonov tolarjev.
3. člen
Šteje se, da ima fizična oseba iz tretjega odstavka 10.b člena ZTVP – 1 ustrezna strokovna znanja in izkušnje iz 1. člena tega sklepa, če izpolnjuje najmanj dva izmed naslednjih pogojev:
1. da je v zadnjem letu na ustreznem trgu finančnih instrumentov opravila najmanj štirideset večjih transakcij z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU – 1;
2. da je najmanj eno leto poklicno delovala na finančnem področju, in sicer na delovnem mestu, ki zahteva poznavanje trgovanja z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU – 1;
3. da finančno premoženje (denarni depoziti ter vrednostni papirji in standardizirani finančni instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU – 1) s katerim razpolaga, presega 120 milijonov tolarjev.
4. člen
Šteje se, da je pogoj iz 1. točke 2. člena oziroma 1. točke 3. člena tega sklepa izpolnjen tudi v primeru, kadar je fizična oseba izpolnjevala navedeni pogoj zadnje leto, preden je prvič prenesla finančno premoženje v upravljanje drugi borznoposredniški družbi oziroma banki oziroma družbi za upravljanje.
5. člen
Borznoposredniška družba oziroma banka upošteva podrobnejše kriterije iz tega sklepa pri oceni, ali se pravna oziroma fizična oseba iz tretjega odstavka 10.b člena ZTVP – 1 lahko šteje za dobro poučenega investitorja iz prvega odstavka 10.b člena ZTVP – 1.
III. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 205-1/7-7/2005
Ljubljana, dne 11. maja 2005.
EVA 2005-1611-0029
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti