Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2493. Seznam Slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi, stran 5683.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05) objavlja minister za gospodarstvo
S E Z N A M S L O V E N S K I H S T A N D A R D O V,
ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|Oznaka     |Naslov standarda v  |Naslov standarda |Referenčni     |
|standarda(*1) |slovenskem jeziku(*2)|v angleškem   |dokument(*4)    |
|        |           |jeziku(*3)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 132:1998    |
|132:1999    |dihal – Definicije  |protective    |          |
|        |izrazov in piktogrami|devices –    |          |
|        |           |Definitions of  |          |
|        |           |terms and    |          |
|        |           |pictograms    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 133:2001    |
|133:2002    |dihal – Razvrstitev |protective    |          |
|        |           |devices –    |          |
|        |           |Classification  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 134:1998    |
|134:1998    |dihal – Poimenovanje |protective    |          |
|        |sestavnih delov   |devices –    |          |
|        |           |Nomenclature of |          |
|        |           |components    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 135:1998    |
|135:1999    |dihal – Seznam    |protective    |          |
|        |ustreznih izrazov  |devices – List  |          |
|        |           |of equivalent  |          |
|        |           |terms      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 136:1998    |
|136:1998    |dihal – Obrazne maske|protective    |          |
|        |– Zahteve,      |devices – Full  |          |
|        |preskušanje,     |face masks –   |          |
|        |označevanje     |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 137:1993    |
|137:1996    |dihal – Avtonomen  |protective    |          |
|        |dihalni aparat z   |devices – Self- |          |
|        |odprtim krogom z   |contained open- |          |
|        |dovodom stisnjenega |circuit     |          |
|        |zraka – Zahteve,   |compressed air  |          |
|        |preskušanje,     |breathing    |          |
|        |označevanje     |apparatus –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 138:1994    |
|138:1996    |dihal – Cevni dihalni|protective    |          |
|        |aparat za vdihavanje |devices – Fresh |          |
|        |svežega zraka z   |air hose     |          |
|        |obrazno masko,    |breathing    |          |
|        |polobrazno masko ali |apparatus for  |          |
|        |ustnikom – Zahteve, |use with full  |          |
|        |preskušanje,     |face mask, half |          |
|        |označevanje     |mask or     |          |
|        |           |mouthpiece    |          |
|        |           |assembly –    |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 139:1994    |
|139:1998    |dihal – Dihalni   |protective    |          |
|        |aparat na stisnjeni |devices –    |          |
|        |zrak z obrazno masko,|Compressed air  |          |
|        |polobrazno masko ali |line breathing  |          |
|        |ustnikom – Zahteve, |apparatus for  |          |
|        |preskušanje,     |use with a full |          |
|        |označevanje     |face mask, half |          |
|        |           |mask or a    |          |
|        |           |mouthpiece    |          |
|        |           |assembly –    |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|139:1998/   |dihal – Dihalni   |protective    |139:1994/     |
|A1:2000    |aparat na stisnjeni |devices –    |A1:1999      |
|        |zrak z obrazno masko,|Compressed air  |          |
|        |polobrazno masko ali |line breathing  |          |
|        |ustnikom – Zahteve, |apparatus for  |          |
|        |preskušanje,     |use with a full |          |
|        |označevanje – Dodatek|face mask, half |          |
|        |1          |mask or     |          |
|        |           |mouthpiece    |          |
|        |           |assembly –    |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 140:1998    |
|140:1999    |dihal – Polobrazne in|protective    |          |
|        |četrtinske maske –  |devices – Half  |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|masks and    |          |
|        |označevanje     |quarter masks – |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 141:2000    |
|141:2001    |dihal – Filtri za  |protective    |          |
|        |pline in kombinirani |devices – Gas  |          |
|        |filtri – Zahteve,  |filters and   |          |
|        |preskušanje,     |combined filters |          |
|        |označevanje     |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 142:2002    |
|142:2002    |dihal – Ustniki –  |protective    |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|devices –    |          |
|        |označevanje     |Mouthpiece    |          |
|        |           |assemblies –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 143:2000    |
|143:2001    |dihal – Filtri za  |protective    |          |
|        |zaščito pred delci – |devices –    |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|Particle filters |          |
|        |označevanje     |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 144-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 144-      |
|1:2001     |dihal – Ventili za  |protective    |1:2000       |
|        |plinske jeklenke –  |devices – Gas  |          |
|        |1. del: Navoji za  |cylinder valves |          |
|        |priključke      |– Part 1: Thread |          |
|        |           |connections for |          |
|        |           |insert connector |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 144-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 144-      |
|1:2001/    |dihal – Ventili za  |protective    |1:2000/      |
|A1:2003    |plinske jeklenke – 1.|devices – Gas  |A1:2003      |
|        |del: Navoji za    |cylinder valves |          |
|        |priključke – Dodatek |– Part 1: Thread |          |
|        |1          |connections for |          |
|        |           |insert connector |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 144-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 144-      |
|2:1999     |dihal – Ventili za  |protective    |2:1998       |
|        |plinske jeklenke –  |devices – Gas  |          |
|        |2. del: Izhodni   |cylinder valves |          |
|        |priključki      |– Part 2: Outlet |          |
|        |           |connections   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 144-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 144-      |
|3:2003     |dihal – Ventili za  |protective    |3:2003       |
|        |plinske jeklenke –  |devices – Gas  |          |
|        |Izhodni priključki za|cylinder valves |          |
|        |potapljaška plina  |– Part 3: Outlet |          |
|        |Nitrox in kisik   |connections for |          |
|        |           |diving gases   |          |
|        |           |Nitrox and    |          |
|        |           |oxygen      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 145:1997    |
|145:1998    |dihal – Avtonomni  |protective    |          |
|        |dihalni aparat z   |devices – Self- |          |
|        |zaprtim krogom z   |contained    |          |
|        |dovodom stisnjenega |closed-circuit  |          |
|        |kisika ali      |breathing    |          |
|        |stisnjenega kisika in|apparatus    |          |
|        |dušika – Zahteve,  |compressed    |          |
|        |preskušanje,     |oxygen or    |          |
|        |označevanje     |compressed    |          |
|        |           |oxygen-nitrogen |          |
|        |           |type –      |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|145:1998/   |dihal – Avtonomni  |protective    |145:1997/     |
|A1:2000    |dihalni aparat z   |devices – Self- |A1:2000      |
|        |zaprtim krogom z   |contained    |          |
|        |dovodom stisnjenega |closed-circuit  |          |
|        |kisika ali      |breathing    |          |
|        |stisnjenega kisika in|apparatus    |          |
|        |dušika – Zahteve,  |compressed    |          |
|        |preskušanje,     |oxygen or    |          |
|        |označevanje – Dodatek|compressed    |          |
|        |1          |oxygen-nitrogen |          |
|        |           |type –      |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 148-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 148-      |
|1:1999     |dihal – Navoji na  |protective    |1:1999       |
|        |maskah – 1. del:   |devices –    |          |
|        |Standardna navojna  |Threads for   |          |
|        |povezava       |facepieces –   |          |
|        |           |Part 1: Standard |          |
|        |           |thread      |          |
|        |           |connection    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 148-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 148-      |
|2:1999     |dihal – Navoji na  |protective    |2:1999       |
|        |maskah – 2. del:   |devices –    |          |
|        |Povezava s središčnim|Threads for   |          |
|        |navojem       |facepieces –   |          |
|        |           |Part 2: Centre  |          |
|        |           |thread      |          |
|        |           |connection    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 148-  |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 148-      |
|3:1999     |dihal – Navoji na  |protective    |3:1999       |
|        |maskah – 3. del:   |devices –    |          |
|        |Navoji na maskah –  |Threads for   |          |
|        |Navoj M 45X3     |facepieces –   |          |
|        |           |Part 3: Tread  |          |
|        |           |connection M 45 |          |
|        |           |x 3       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 149:2001    |
|149:2001    |dihal – Polobrazne  |protective    |          |
|        |maske za zaščito pred|devices –    |          |
|        |delci – Zahteve,   |Filtering half  |          |
|        |preskušanje,     |masks to protect |          |
|        |označevanje     |against     |          |
|        |           |particles –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 165:1995    |
|165:1996    |– Slovar       |protection –   |          |
|        |           |Vocabulary    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 166:2001    |
|166:2002    |– Specifikacije   |protection –   |          |
|        |           |Specifications  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 167:2001    |
|167:2002    |– Metode optičnih  |protection –   |          |
|        |preskusov      |Optical test   |          |
|        |           |methods     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye   |EN 168:2001    |
|168:2002    |– Metode neoptičnih |protection –   |          |
|        |preskusov      |Non-optical test |          |
|        |           |methods     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 169:2002    |
|169:2003    |– Filtri za varilne |protection –   |          |
|        |in sorodne tehnike – |Filters for   |          |
|        |Zahteve prepustnosti |welding and   |          |
|        |in priporočena    |related     |          |
|        |uporaba       |techniques –   |          |
|        |           |Transmittance  |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |recommended use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 170:2002    |
|170:2003    |– Ultravijolični   |protection –   |          |
|        |filtri – Zahteve za |Ultraviolet   |          |
|        |prepustnost in    |filters –    |          |
|        |priporočena uporaba |Transmittance  |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |recommended use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 171:2002    |
|171:2002    |– Infrardeči filtri –|protection –   |          |
|        |Zahteve za      |Infrared filters |          |
|        |prepustnost in    |– Transmittance |          |
|        |priporočena uporaba |requirements and |          |
|        |           |recommended use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye   |EN 172:1994    |
|172:1996    |– Filtri za zaščito |protection –   |          |
|        |pred sončnim bleskom |Sunglare filters |          |
|        |v industriji     |for industrial  |          |
|        |           |use       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN         |
|172:1996/   |– Filtri za zaščito |protection –   |172:1994/     |
|A1:2000    |pred sončnim bleskom |Sunglare filters |A1:2000      |
|        |v industriji –    |for industrial  |          |
|        |Dodatek 1      |use – Amendment |          |
|        |           |1        |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye   |EN         |
|172:1996/   |– Filtri za zaščito |protection –   |172:1994/     |
|A2:2001    |pred sončnim bleskom |Sunglare filters |A2:2001      |
|        |v industriji –    |for industrial  |          |
|        |Dodatek 2      |use –      |          |
|        |           |Amendment 2   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 174:2001    |
|174:2001    |– Smučarska očala  |protection – Ski |          |
|        |           |goggles for   |          |
|        |           |downhill skiing |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje –  |Personal     |EN 175:1997    |
|175:1998    |Oprema za varovanje |protection –   |          |
|        |oči in obraza pri  |Equipment for  |          |
|        |varjenju in podobnih |eye and face   |          |
|        |postopkih      |protection    |          |
|        |           |during welding  |          |
|        |           |and allied    |          |
|        |           |processes    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 207:1998    |
|207:1999    |– Filtri in priprave |protection –   |          |
|        |za zaščito pred   |Filters and eye- |          |
|        |laserskimi žarki   |protectors    |          |
|        |           |against laser  |          |
|        |           |radiation (laser |          |
|        |           |eye-protectors) |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN         |
|207:1999/   |– Filtri in priprave |protection –   |207:1998/     |
|A1:2003    |za zaščito oči pred |Filters and eye- |A1:2002      |
|        |laserskimi žarki –  |protectors    |          |
|        |Dodatek 1      |against laser  |          |
|        |           |radiation (laser |          |
|        |           |eye-protectors) |          |
|        |           |–        |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN 208:1998    |
|208:1999    |– Oprema za zaščito |protection –   |          |
|        |oči pri nastavitvah |Eye-protectors  |          |
|        |laserja in laserskih |for adjustment  |          |
|        |sistemov       |work on lasers  |          |
|        |           |and laser    |          |
|        |           |systems (laser  |          |
|        |           |adjustment eye- |          |
|        |           |protectors)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN         |
|208:1999/   |– Oprema za zaščito |protection –   |208:1998/     |
|A1:2003    |oči pri nastavitvah |Eye-protectors  |A1:2002      |
|        |laserja in laserskih |for adjustment  |          |
|        |sistemov – Dodatek 1 |work on lasers  |          |
|        |           |and laser    |          |
|        |           |systems (laser  |          |
|        |           |adjustment eye- |          |
|        |           |protectors) –  |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za dihanje – |Respiratory   |EN 250:2000    |
|250:2000    |Potapljaški dihalni |equipment –   |          |
|        |aparat z odprtim   |open-circuit   |          |
|        |krogom na stisnjeni |self-contained  |          |
|        |zrak – Zahteve,   |compressed air  |          |
|        |preskušanje,     |diving apparatus |          |
|        |označevanje     |– requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 269:1994    |
|269:1996    |dihal – Kapuca s   |protective    |          |
|        |tlačnim dovodom   |devices –    |          |
|        |svežega zraka –   |Powered fresh  |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|air hose     |          |
|        |označevanje     |breathing    |          |
|        |           |apparatus    |          |
|        |           |incorporating a |          |
|        |           |hood –      |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 270:1994    |
|270:1998    |dihal – Dihalni   |protective    |          |
|        |aparat na stisnjen  |devices –    |          |
|        |zrak s kapuco –   |Compressed air  |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|line breathing  |          |
|        |označevanje     |apparatus    |          |
|        |           |incorporating a |          |
|        |           |hood –      |          |
|        |           |Requirement,   |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|270:1998/   |dihal – Dihalni   |protective    |270:1994/     |
|A1:2000    |aparat na stisnjen  |devices –    |A1:2000      |
|        |zrak s kapuco –   |Compressed air  |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|line breathing  |          |
|        |označevanje – Dodatek|apparatus    |          |
|        |1          |incorporating a |          |
|        |           |hood –      |          |
|        |           |Requirement,   |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 271:1995    |
|271:1998    |dihal – Dihalni   |protective    |          |
|        |aparat na stisnjeni |devices –    |          |
|        |zrak ali z dovodom  |Compressed air  |          |
|        |svežega zraka s   |line or powered |          |
|        |kapuco za uporabo pri|fresh air hose  |          |
|        |peskanju – Zahteve, |breathing    |          |
|        |preskušanje,     |apparatus    |          |
|        |označevanje     |incorporating a |          |
|        |           |hood for use in |          |
|        |           |abrasive     |          |
|        |           |blasting     |          |
|        |           |operations –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|271:1998/   |dihal – Dihalni   |protective    |271:1995/     |
|A1:2000    |aparat na stisnjeni |devices –    |A1:2000      |
|        |zrak ali z dovodom  |Compressed air  |          |
|        |svežega zraka s   |line or powered |          |
|        |kapuco za uporabo pri|fresh air hose  |          |
|        |peskanju – Zahteve, |breathing    |          |
|        |preskušanje,     |apparatus    |          |
|        |označevanje – Dodatek|incorporating a |          |
|        |1          |hood for use in |          |
|        |           |abrasive     |          |
|        |           |blasting     |          |
|        |           |operations –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 340:1993    |
|340:1996    |Splošne zahteve   |clothing –    |          |
|        |           |General     |          |
|        |           |requirements   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 341:1992    |
|341:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Naprave za spuščanje |against falls  |          |
|        |           |from a height – |          |
|        |           |Descender    |          |
|        |           |devices     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN         |
|341:1996/   |oprema za zaščito  |protective    |341:1992/     |
|A1:1998    |pred padci z višine –|equipment    |A1:1996      |
|        |Naprave za spuščanje |against falls  |          |
|        |– Dodatek 1     |from a height – |          |
|        |           |Descender    |          |
|        |           |devices –    |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 343:2003    |
|343:2003    |Zaščita pred dežjem |clothing –    |          |
|        |           |Protection    |          |
|        |           |against rain   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zahteve in preskusne |Requirements and |EN 344:1992    |
|344:1996    |metode za zaščitno, |test methods for |          |
|        |varovalno in delovno |safety,     |          |
|        |obutev za poklicno  |protective and  |          |
|        |uporabo       |occupational   |          |
|        |           |footwear for   |          |
|        |           |professional use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zahteve in preskusne |Requirements and |EN         |
|344:1996/   |metode za zaščitno, |test methods for |344:1992/     |
|A1:1998    |varovalno in delovno |safety,     |A1:1997      |
|        |obutev za poklicno  |protective and  |          |
|        |uporabo – Dodatek 1 |occupational   |          |
|        |           |footwear for   |          |
|        |           |professional use |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 344-  |Zaščitna, varovalna |Safety,     |EN 344-      |
|2:1996     |in delovna obutev za |protective and  |2:1996       |
|        |poklicno uporabo –  |occupational   |          |
|        |2. del: Dodatne   |footwear for   |          |
|        |zahteve in preskusne |professional use |          |
|        |metode        |– Part 2:    |          |
|        |           |Additional    |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Podroben opis    |Specification  |EN 345:1992    |
|345:1996    |zaščitne obutve za  |for safety    |          |
|        |poklicno uporabo   |footwear for   |          |
|        |           |professional use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Podroben opis    |Specification  |EN         |
|345:1996/   |zaščitne obutve za  |for safety    |345:1992/     |
|A1:1998    |poklicno uporabo –  |footwear for   |A1:1997      |
|        |Dodatek 1      |professional use |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 345-  |Zaščitna obutev za  |Safety footwear |EN 345-      |
|2:1996     |poklicno uporabo –  |for professional |2:1996       |
|        |2. del: Dodatne   |use – Part 2:  |          |
|        |specifikacije    |Additional    |          |
|        |           |specifications  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Podroben opis    |Specification  |EN 346:1992    |
|346:1996    |varovalne obutve za |for protective  |          |
|        |poklicno uporabo   |footwear for   |          |
|        |           |professional use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Podroben opis    |Specification  |EN         |
|346:1996/   |varovalne obutve za |for protective  |346:1992/     |
|A1:1998    |poklicno uporabo –  |footwear for   |A1:1997      |
|        |Dodatek 1      |professional use |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 346-  |Varovalna obutev za |Protective    |EN 346-      |
|2:1996     |poklicno uporabo –  |footwear for   |2:1996       |
|        |2. del: Dodatne   |professional use |          |
|        |specifikacije    |– Part 2:    |          |
|        |           |Additional    |          |
|        |           |specifications  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Podroben opis delovne|Specification  |EN 347:1992    |
|347:1996    |obutve za poklicno  |for occupational |          |
|        |uporabo       |footwear for   |          |
|        |           |professional use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Podroben opis delovne|Specification  |EN         |
|347:1996/   |obutve za poklicno  |for occupational |347:1992/     |
|A1:1998    |uporabo – Dodatek 1 |footwear for   |A1:1997      |
|        |           |professional use |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 347-  |Delovna obutev za  |Occupational   |EN 347-      |
|2:1996     |poklicno uporabo –  |footwear for   |2:1996       |
|        |2. del: Dodatne   |professional use |          |
|        |specifikacije    |– Part 2:    |          |
|        |           |Additional    |          |
|        |           |specifications  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 348:1992    |
|348:1996    |Preskusna metoda:  |clothing – Test |          |
|        |Ugotavljanje     |method:     |          |
|        |obnašanja materialov,|Determination of |          |
|        |zadetih z brizgom  |behaviour of   |          |
|        |staljene kovine   |materials on   |          |
|        |           |impact of small |          |
|        |           |splashes of   |          |
|        |           |molten metal   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|1:2003     |Splošne zahteve in  |protectors –   |1:2002       |
|        |preskušanje – 1. del:|General     |          |
|        |Naušniki       |requirements –  |          |
|        |           |Part 1: Ear-   |          |
|        |           |Muffs      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|2:2003     |Splošne zahteve in  |protectors –   |2:2002       |
|        |preskušanje – 2. del:|General     |          |
|        |Čepi         |requirements –  |          |
|        |           |Part 2: Ear-   |          |
|        |           |plugs      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|3:2003     |Splošne zahteve in  |protectors –   |3:2002       |
|        |preskušanje -    |General     |          |
|        |3. del: Naušniki za |requirements –  |          |
|        |pritrditev na    |Part 3: Ear-   |          |
|        |industrijsko     |muffs attached  |          |
|        |varnostno čelado   |to an industrial |          |
|        |           |safety helmet  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|4:2001     |Varnostne zahteve in |protectors –   |4:2001       |
|        |preskušanje – 4. del:|Safety      |          |
|        |Naušniki,      |requirements and |          |
|        |prilagodljivi ravni |testing – Part  |          |
|        |hrupa        |4: Level-    |          |
|        |           |dependent ear-  |          |
|        |           |muffs      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|5:2003     |Varnostne zahteve in |protectors –   |5:2002       |
|        |preskušanje – 5. del:|Safety      |          |
|        |Naušniki za     |requirements and |          |
|        |zmanjšanje delovnega |testing – Part  |          |
|        |hrupa        |5: Active noise |          |
|        |           |reduction ear-  |          |
|        |           |muffs      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|5:2002     |Varnostne zahteve in |protectors –   |6:2002       |
|        |preskušanje – 6. del:|Safety      |          |
|        |Naušniki z vhodnim  |requirements and |          |
|        |električnim zvočnim |testing – Part  |          |
|        |signalom       |6: Ear-muffs   |          |
|        |           |with electrical |          |
|        |           |audio input   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 352-  |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 352-      |
|7:2003     |Varnostne zahteve in |protectors –   |7:2002       |
|        |preskušanje – 7. del:|Safety      |          |
|        |Čepi, prilagodljivi |requirements and |          |
|        |ravni hrupa     |testing – Part  |          |
|        |           |7: Level-    |          |
|        |           |dependent ear-  |          |
|        |           |plugs      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 353-  |Osebna varovalna   |Personal     |EN 353-      |
|1:2002     |oprema za zaščito  |protective    |1:2002       |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |           |against falls  |          |
|        |1. del: Drseče    |from a height – |          |
|        |naprave za      |Part 1: Guided  |          |
|        |zaustavljanje na   |type fall    |          |
|        |togem vodilu     |arresters    |          |
|        |           |including a   |          |
|        |           |rigid anchor   |          |
|        |           |line       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 353-  |Osebna varovalna   |Personal     |EN 353-      |
|2:2002     |oprema za zaščito  |protective    |2:2002       |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |           |against falls  |          |
|        |2. del: Drseče    |from a height – |          |
|        |naprave za      |Part 2: Guided  |          |
|        |zaustavljanje na   |type fall    |          |
|        |gibljivem vodilu   |arresters    |          |
|        |           |including a   |          |
|        |           |flexible anchor |          |
|        |           |line       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 354:2002    |
|354:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Vrvi z zaključno   |against falls  |          |
|        |zanko        |from a height – |          |
|        |           |Lanyards     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 355:2002    |
|355:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Blažilniki padca   |against falls  |          |
|        |           |from a height – |          |
|        |           |Energy absorbers |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 358:1999    |
|358:2000    |oprema za namestitev |protective    |          |
|        |pri delu in zaščito |equipment for  |          |
|        |pred padci z višine –|work positioning |          |
|        |Pasovi za namestitev |and prevention  |          |
|        |pri delu, pozicijski |of falls from a |          |
|        |trakovi in zanke   |height – Belts  |          |
|        |           |for work     |          |
|        |           |positioning and |          |
|        |           |restraint and  |          |
|        |           |work positioning |          |
|        |           |lanyards     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 360:2002    |
|360:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Samonavijalna    |against falls  |          |
|        |zaustavitvena naprava|from a height – |          |
|        |           |Retractable type |          |
|        |           |fall arresters  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 361:2002    |
|361:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Varovalni pas    |against falls  |          |
|        |           |from a height – |          |
|        |           |Full body    |          |
|        |           |harnesses    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 362:1992    |
|362:1996    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Vezni elementi    |against falls  |          |
|        |           |from a height – |          |
|        |           |Connectors    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 363:2002    |
|363:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Lovilni sistemi   |against falls  |          |
|        |           |from a height – |          |
|        |           |Fall arrest   |          |
|        |           |systems     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 364:1992    |
|364:1996    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Preskusne metode   |against falls  |          |
|        |           |from a height – |          |
|        |           |Test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 365:1992    |
|365:1996    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Splošne zahteve za  |against falls  |          |
|        |navodila za uporabo |from a height – |          |
|        |in označevanje    |General     |          |
|        |           |requirements for |          |
|        |           |instructions for |          |
|        |           |use and for   |          |
|        |           |marking     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 367:1992    |
|367:1996    |Zaščita pred učinki |clothing –    |          |
|        |toplote in ognja –  |Protection    |          |
|        |Metoda za določanje |against heat and |          |
|        |prenosa toplote pri |fire – Method of |          |
|        |izpostavljenosti   |determining heat |          |
|        |plamenu       |transmission on |          |
|        |           |exposure to   |          |
|        |           |flame      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zaščitna obleka –  |Protective    |EN 368:1992    |
|368:1996    |Zaščita pred učinki |clothing –    |          |
|        |tekočih kemikalij – |Protection    |          |
|        |Preskusna metoda:  |against liquid  |          |
|        |Odpornost materialov |chemicals –   |          |
|        |na penetracijo    |Test method:   |          |
|        |tekočin       |Resistance of  |          |
|        |           |materials to   |          |
|        |           |penetration by  |          |
|        |           |liquids     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 369:1993    |
|369:1996    |Zaščita pred učinki |clothing –    |          |
|        |tekočih kemikalij – |Protection    |          |
|        |Preskusna metoda:  |against liquid  |          |
|        |Odpornost materialov |chemicals –   |          |
|        |na prepustnost    |Test method:   |          |
|        |tekočin       |Resistance of  |          |
|        |           |materials to   |          |
|        |           |permeation by  |          |
|        |           |liquids     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 371:1992    |
|371:1996    |dihal – Filtri AX in |protective    |          |
|        |kombinirani filtri za|devices – AX gas |          |
|        |organske spojine z  |filters and   |          |
|        |nizkim vreliščem –  |combined filters |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|against low   |          |
|        |označevanje     |boiling organic |          |
|        |           |compounds –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 372:1992    |
|372:1996    |dihal – Filtri SX za |protective    |          |
|        |specifične snovi –  |devices – SX gas |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|filters and   |          |
|        |označevanje     |combined filters |          |
|        |           |against specific |          |
|        |           |named compounds |          |
|        |           |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 373:1993    |
|373:1996    |Ocenitev odpornosti |clothing –    |          |
|        |materialov na obrizg |Assessment of  |          |
|        |staljene kovine   |resistance of  |          |
|        |           |materials to   |          |
|        |           |molten metal   |          |
|        |           |splash      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 374-  |Varovalne rokavice za|Protective    |EN 374-      |
|1:1996     |zaščito pred     |gloves against  |1:1994       |
|        |kemikalijami in   |chemicals and  |          |
|        |mikroorganizmi – 1. |micro-organisms |          |
|        |del: Terminologija in|– Part 1:    |          |
|        |zahteve za izdelavo |Terminology and |          |
|        |           |performance   |          |
|        |           |requirements   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 374-  |Varovalne rokavice za|Protective    |EN 374-      |
|2:1996     |zaščito pred     |gloves against  |2:1994       |
|        |kemikalijami in   |chemicals and  |          |
|        |mikroorganizmi – 2. |micro-organisms |          |
|        |del: Določanje    |– Part 2:    |          |
|        |odpornosti na    |Determination of |          |
|        |penetracijo     |resistance to  |          |
|        |           |penetration   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 374-  |Varovalne rokavice za|Protective    |EN 374-      |
|3:1996     |zaščito pred     |gloves against  |3:1994       |
|        |kemikalijami in   |chemicals and  |          |
|        |mikroorganizmi – 3. |micro-organisms |          |
|        |del: Določanje    |– Part 3:    |          |
|        |odpornosti na    |Determination of |          |
|        |pronicanje kemikalij |resistance to  |          |
|        |           |permeation by  |          |
|        |           |chemicals    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Specifikacija za   |Specification  |EN 379:1994    |
|379:1996    |samozatemnitvene   |for welding   |          |
|        |filtre in za filtre z|filters with   |          |
|        |dvojnim prepustnim  |switchable    |          |
|        |območjem za varjenje |luminous     |          |
|        |           |transmittance  |          |
|        |           |and welding   |          |
|        |           |filters with   |          |
|        |           |dual luminous  |          |
|        |           |transmittance  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Specifikacija za   |Specification  |EN         |
|379:1996/   |samozatemnitvene   |for welding   |379:1994/     |
|A1:1999    |filtre in za filtre z|filters with   |A1:1998      |
|        |dvojnim prepustnim  |switchable    |          |
|        |območjem za varjenje |luminous     |          |
|        |– Dodatek 1     |transmittance  |          |
|        |           |and welding   |          |
|        |           |filters with   |          |
|        |           |dual luminous  |          |
|        |           |transmittance – |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|1:1996     |uporabnike ročnih  |clothing for   |1:1993       |
|        |verižnih žag – 1.  |users of hand-  |          |
|        |del: Oprema za    |held chain saws |          |
|        |preskušanje     |– Part 1: Test  |          |
|        |odpornosti na urez z |rig for testing |          |
|        |verižno žago     |resistance to  |          |
|        |           |cutting by a   |          |
|        |           |chain saw    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|2:1996     |uporabnike prenosnih |clothing for   |2:1995       |
|        |verižnih žag – 2.  |users of hand-  |          |
|        |del: Preskusne metode|held chain saws |          |
|        |za ščitnike nog   |– Part 2: Test  |          |
|        |           |methods for leg |          |
|        |           |protectors    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|3:1996     |uporabnike prenosnih |clothing for   |3:1996       |
|        |verižnih žag – 3.  |users of hand-  |          |
|        |del: Preskusne metode|held chain saws |          |
|        |za obutev      |– Part 3: Test  |          |
|        |           |methods for   |          |
|        |           |footwear     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|4:2000     |uporabnike ročnih  |clothing for   |4:1999       |
|        |verižnih žag – 4.  |users of hand-  |          |
|        |del: Metode za    |held chain saws |          |
|        |preskušanje zaščitnih|– Part 4: Test  |          |
|        |rokavic za uporabnike|methods for   |          |
|        |verižnih žag     |chain saw    |          |
|        |           |protective    |          |
|        |           |gloves      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|5:1996     |uporabnike prenosnih |clothing for   |5:1995       |
|        |verižnih žag – 5.  |users of hand-  |          |
|        |del: Zahteve za   |held chain saws |          |
|        |ščitnike nog     |– Part 5:    |          |
|        |           |Requirements for |          |
|        |           |leg protectors  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|7:2000     |uporabnike ročnih  |clothing for   |7:1999       |
|        |verižnih žag – 7.  |users of hand-  |          |
|        |del: Zahteve za   |held chain saws |          |
|        |zaščitne rokavice za |– Part 7:    |          |
|        |uporabnike verižnih |Requirements for |          |
|        |žag         |chain saw    |          |
|        |           |protective    |          |
|        |           |gloves      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|8:1998     |uporabnike ročnih  |clothing for   |8:1997       |
|        |verižnih žag – 8.  |users of hand-  |          |
|        |del: Metode za    |held chain saws |          |
|        |preskušanje zaščitnih|– Part 8: Test  |          |
|        |dokolenic (gamaš) za |methods for   |          |
|        |uporabnike verižnih |chain saw    |          |
|        |žag         |protective    |          |
|        |           |gaiters     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|9:1998     |uporabnike ročnih  |clothing for   |9:1997       |
|        |verižnih žag – 9.  |users of hand-  |          |
|        |del: Zahteve za   |held chain saws |          |
|        |zaščitne dokolenice |– Part 9:    |          |
|        |(gamaše) za     |Requirements for |          |
|        |uporabnike verižnih |chain saw    |          |
|        |žag         |protective    |          |
|        |           |gaiters     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|10:      |uporabnike ročnih  |clothing for   |10:2002      |
|2003      |verižnih žag – 10.  |users of hand-  |          |
|        |del: Preskusna metoda|held chain saws |          |
|        |za ščitnike zgornjega|– Part 10: Test |          |
|        |dela telesa     |method for upper |          |
|        |           |body protectors |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 381-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 381-      |
|11:      |uporabnike ročnih  |clothing for   |11:2002      |
|2003      |verižnih žag – 11.  |users of hand-  |          |
|        |del: Zahteve za   |held chain saws |          |
|        |ščitnike zgornjega  |– Part 11:    |          |
|        |dela telesa     |Requirements for |          |
|        |           |upper body    |          |
|        |           |protectors    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne rokavice za|Protective    |EN 388:1994    |
|388:1996    |zaščito pred     |gloves against  |          |
|        |mehanskimi      |mechanical risks |          |
|        |nevarnostmi     |         |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN 393:1993    |
|393:1996    |osebni plavalni   |personal     |          |
|        |pripomočki – Plavalni|buoyancy aids – |          |
|        |pripomočki – 50 N  |Buoyancy aids – |          |
|        |           |50 N       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN         |
|393:1996/   |osebni plavalni   |personal     |393:1993/     |
|A1:2000    |pripomočki – Plavalni|buoyancy aids – |A1:1998      |
|        |pripomočki – 50 N – |Buoyancy aids – |          |
|        |Dodatek 1      |50 N – Amendment |          |
|        |           |1        |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN 394:1993    |
|394:1996    |osebni plavalni   |personal     |          |
|        |pripomočki – Dodatki |buoyancy aids – |          |
|        |           |Additional items |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN 395:1993    |
|395:1996    |osebni plavalni   |personal     |          |
|        |pripomočki –     |buoyancy aids – |          |
|        |Reševalni jopiči –  |Lifejackets –  |          |
|        |100 N        |100 N      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN         |
|395:1996/   |osebni plavalni   |personal     |395:1993/     |
|A1:2000    |pripomočki –     |buoyancy aids – |A1:1998      |
|        |Reševalni jopiči –  |Lifejackets –  |          |
|        |100 N – Dodatek 1  |100 N –     |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN 396:1993    |
|396:1998    |osebni plavalni   |personal     |          |
|        |pripomočki –     |buoyancy aids – |          |
|        |Reševalni jopiči –  |Lifejackets –  |          |
|        |150 N        |150 N      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN         |
|396:1998/   |osebni plavalni   |personal     |396:1993/     |
|A1:2000    |pripomočki –     |buoyancy aids – |A1:1998      |
|        |Reševalni jopiči –  |Lifejackets –  |          |
|        |150 N – Dodatek 1  |150 N –     |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Industrijske zaščitne|Industrial    |EN 397:1995    |
|397:1996    |čelade        |safety helmets  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Industrijske zaščitne|Industrial    |EN         |
|397:1996/   |čelade –       |safety helmets – |397:1995/     |
|A1:2000    |Dodatek 1      |Amendment 1   |A1:2000      |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN 399:1993    |
|399:1996    |osebni plavalni   |personal     |          |
|        |pripomočki –     |buoyancy aids – |          |
|        |Reševalni jopiči –  |Lifejackets –  |          |
|        |275 N        |275 N      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Reševalni jopiči in |Lifejackets and |EN         |
|399:1996/   |osebni plavalni   |personal     |399:1993/     |
|A1:2000    |pripomočki –     |buoyancy aids – |A1:1998      |
|        |Reševalni jopiči –  |Lifejackets –  |          |
|        |275 N – Dodatek 1  |275 N –     |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 402:2003    |
|402:2003    |dihal – Pljučni   |protective    |          |
|        |samoreševalni    |devices – Lung  |          |
|        |avtonomni dihalni  |governed demand |          |
|        |aparat z odprtim   |self-contained  |          |
|        |krogom in dovodom  |open-circuit   |          |
|        |stisnjenega zraka z |compressed air  |          |
|        |obrazno masko ali  |breathing    |          |
|        |ustnikom – Zahteve, |apparatus with  |          |
|        |preskušanje,     |full face mask  |          |
|        |označevanje     |or mouthpiece  |          |
|        |           |assembly for   |          |
|        |           |escape –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Opozorilo: Domneva o skladnosti, dana s standardom EN 402:1993,      |
|objavljenim v OJ C 359 z dne 16. decembra 1994, preneha z dnem te objave  |
|(21. 2. 2004).                               |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 403:1993    |
|403:1996    |dihal za       |protective    |          |
|        |samoreševanje –   |devices for   |          |
|        |Kapuca s filtracijsko|self-rescue –  |          |
|        |napravo za      |Filtering    |          |
|        |samoreševanje pri  |devices with   |          |
|        |požaru – Zahteve,  |hood for self-  |          |
|        |preskušanje,     |rescue from fire |          |
|        |označevanje     |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 404:1993    |
|404:1996    |dihal za       |protective    |          |
|        |samoreševanje –   |devices for   |          |
|        |Samoreševalni filter |self-rescue –  |          |
|        |– Zahteve,      |Filter self-   |          |
|        |preskušanje,     |rescuer –    |          |
|        |označevanje     |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 405:2001    |
|405:2002    |dihal – Polobrazna  |protective    |          |
|        |maska z ventili za  |devices – Valved |          |
|        |varovanje pred plini |filtering half  |          |
|        |ali plini in delci – |masks to protect |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|against gases or |          |
|        |označevanje     |gases and    |          |
|        |           |particles –   |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne rokavice za|Protective    |EN 407:1994    |
|407:1996    |zaščito pred učinki |gloves against  |          |
|        |toplote in ognja   |thermal risks  |          |
|        |           |(Heat and/or   |          |
|        |           |fire)      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Splošne zahteve za  |General     |EN 420:1994    |
|420:1996    |rokavice       |requirements for |          |
|        |           |gloves      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne rokavice za|Protective    |EN 421:1994    |
|421:1996    |zaščito pred     |gloves against  |          |
|        |ionizirnim sevanjem |ionizing     |          |
|        |in radioaktivno   |radiation and  |          |
|        |kontaminacijo    |radioactive   |          |
|        |           |contamination  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gasilske čelade   |Helmets for fire |EN 443:1997    |
|443:1998    |           |fighters     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 458:1993    |
|458:1996    |Priporočila za    |protectors –   |          |
|        |izbiro, uporabo, nego|Recommendations |          |
|        |in vzdrževanje –   |for selection,  |          |
|        |Navodilo       |use, care and  |          |
|        |           |maintenance –  |          |
|        |           |Guidance     |          |
|        |           |document     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka za |Protective    |EN 463:1994    |
|463:1996    |zaščito pred tekočimi|clothing –    |          |
|        |kemikalijami –    |Protection    |          |
|        |Preskusna metoda:  |against liquid  |          |
|        |Določanje odpornosti |chemicals – Test |          |
|        |na penetracijo curka |method:     |          |
|        |tekočine       |Determination of |          |
|        |           |resistance to  |          |
|        |           |penetration by a |          |
|        |           |jet of liquid  |          |
|        |           |(Jet Test)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka za |Protective    |EN 464:1994    |
|464:1996    |zaščito pred tekočimi|clothing –    |          |
|        |in plinastimi    |Protection    |          |
|        |kemikalijami,    |against liquid  |          |
|        |vključno z aerosoli |and gaseous   |          |
|        |in trdnimi delci –  |chemicals,    |          |
|        |Preskusna metoda:  |including    |          |
|        |Določanje      |aerosols and   |          |
|        |neprepustnosti    |solid particles |          |
|        |plinotesnih oblek  |– Test method:  |          |
|        |(notranji tlačni   |Determination of |          |
|        |preskus)       |leak-tightness  |          |
|        |           |of gas-tight   |          |
|        |           |suits (Internal |          |
|        |           |pressure test)  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 465:1995    |
|465:1996    |Varovanje pred učinki|clothing –    |          |
|        |tekočih kemikalij – |Protection    |          |
|        |Zahteve za izdelavo |against liquid  |          |
|        |oblačil za zaščito  |chemicals –   |          |
|        |pred kemikalijami z |Performance   |          |
|        |zatesnjenimi spoji  |requirements for |          |
|        |med posameznimi deli |chemical     |          |
|        |obleke (oprema tipa |protective    |          |
|        |4)          |clothing with  |          |
|        |           |spray-tight   |          |
|        |           |connections   |          |
|        |           |between     |          |
|        |           |different parts |          |
|        |           |of the clothing |          |
|        |           |(Type 4     |          |
|        |           |Equipment)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|465:1996/   |Varovanje pred učinki|clothing –    |465:1995/     |
|A1:1999    |tekočih kemikalij – |Protection    |A1:1998      |
|        |Zahteve za izdelavo |against liquid  |          |
|        |oblačil z      |chemicals –   |          |
|        |zatesnjenimi spoji  |Performance   |          |
|        |med posameznimi deli |requirements for |          |
|        |obleke za zaščito  |chemical     |          |
|        |pred kemikalijami  |protective    |          |
|        |(oprema tipa 4) –  |clothing with  |          |
|        |Dodatek 1      |spray-tight   |          |
|        |           |connections   |          |
|        |           |between     |          |
|        |           |different parts |          |
|        |           |of the clothing |          |
|        |           |(Type 4     |          |
|        |           |Equipment) –   |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 466:1995    |
|466:1998    |Varovanje pred učinki|clothing –    |          |
|        |tekočih kemikalij – |Protection    |          |
|        |Zahteve za izdelavo |against liquid  |          |
|        |varovalnih oblačil s |chemicals –   |          |
|        |spoji različnih delov|Performance   |          |
|        |obleke, neprepustnimi|requirements for |          |
|        |za vodo (oprema tipa |chemical     |          |
|        |3)          |protective    |          |
|        |           |clothing with  |          |
|        |           |liquid-tight   |          |
|        |           |connections   |          |
|        |           |between     |          |
|        |           |different parts |          |
|        |           |of the clothing |          |
|        |           |(Type 3     |          |
|        |           |Equipment)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|466:1998/   |Varovanje pred učinki|clothing –    |466:1995/     |
|A1:1999    |tekočih kemikalij – |Protection    |A1:1998      |
|        |Zahteve za izdelavo |against liquid  |          |
|        |varovalnih oblačil s |chemicals –   |          |
|        |spoji različnih delov|Performance   |          |
|        |obleke, neprepustnimi|requirements for |          |
|        |za vodo (oprema tipa |chemical     |          |
|        |3) – Dodatek 1    |protective    |          |
|        |           |clothing with  |          |
|        |           |liquid-tight   |          |
|        |           |connections   |          |
|        |           |between     |          |
|        |           |different parts |          |
|        |           |of the clothing |          |
|        |           |(Type 3     |          |
|        |           |Equipment) –   |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 467:1995    |
|467:1996    |Varovanje pred učinki|clothing –    |          |
|        |tekočih kemikalij – |Protection    |          |
|        |Zahteve za izdelavo |against liquid  |          |
|        |oblačil, ki     |chemicals –   |          |
|        |zagotavljajo zaščito |Performance   |          |
|        |delov telesa     |requirements for |          |
|        |           |garments     |          |
|        |           |providing    |          |
|        |           |protection to  |          |
|        |           |parts of the   |          |
|        |           |body       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|467:1996/   |Varovanje pred učinki|clothing –    |467:1995/     |
|A1:1999    |tekočih kemikalij – |Protection    |A1:1998      |
|        |Zahteve za izdelavo |against liquid  |          |
|        |oblačil, ki ščitijo |chemicals –   |          |
|        |dele telesa – Dodatek|Performance   |          |
|        |1          |requirements for |          |
|        |           |garments     |          |
|        |           |providing    |          |
|        |           |protection to  |          |
|        |           |parts of the   |          |
|        |           |body – Amendment |          |
|        |           |1        |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka za |Protective    |EN 468:1994    |
|468:1996    |zaščito pred tekočimi|clothing –    |          |
|        |kemikalijami –    |Protection    |          |
|        |Preskusna metoda:  |against liquid  |          |
|        |Določanje odpornosti |chemicals – Test |          |
|        |materialov na    |method:     |          |
|        |penetracijo z    |Determination of |          |
|        |razprševanjem (Spray |resistance to  |          |
|        |test)        |penetration by  |          |
|        |           |spray (Spray   |          |
|        |           |Test)      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zaščitna obleka za  |Protective    |EN 469:1995    |
|469:1996    |gasilce – Zahteve in |clothing for   |          |
|        |preskusne metode za |fire fighters – |          |
|        |zaščitno obleko za  |Requirements and |          |
|        |gasilce       |test methods for |          |
|        |           |protective    |          |
|        |           |clothing for   |          |
|        |           |firefighting   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 470-  |Zaščitna obleka za  |Protective    |EN 470-      |
|1:1996     |uporabo pri varjenju |clothing for use |1:1995       |
|        |in sorodnih postopkih|in welding and  |          |
|        |– 1. del: Splošne  |allied processes |          |
|        |zahteve       |– Part 1:    |          |
|        |           |General     |          |
|        |           |requirements   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 470-  |Varovalna obleka za |Protective    |EN 470-      |
|1:1996/    |uporabo pri varjenju |clothing for use |1:1995/      |
|A1:1999    |in sorodnih postopkih|in welding and  |A1:1998      |
|        |– 1. del: Splošne  |allied processes |          |
|        |zahteve) – Dodatek 1 |– Part 1:    |          |
|        |           |General     |          |
|        |           |requirements –  |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Dobro vidna     |High-visibility |EN 471:1994    |
|471:1996    |opozorilna obleka  |warning clothing |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Opredelitev zahtev za|Specification  |EN 510:1993    |
|510:1996    |varovalno obleko,  |for protective  |          |
|        |kjer je nevarnost, da|clothing for use |          |
|        |se obleka zaplete ob |where there is a |          |
|        |gibajoče se dele   |risk of     |          |
|        |           |entanglement   |          |
|        |           |with moving   |          |
|        |           |parts      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Rokavice za zaščito |Protective    |EN 511:1994    |
|511:1996    |pred mrazom     |gloves against  |          |
|        |           |cold       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Material za varovalno|Abrasion     |EN 530:1994    |
|530:1996    |obleko, odporen proti|resistance of  |          |
|        |obrabi – Preskusne  |protective    |          |
|        |metode        |clothing     |          |
|        |           |material – Test |          |
|        |           |methods     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zaščitna obleka za  |Protective    |EN 531:1995    |
|531:1996    |delavce v industriji,|clothing for   |          |
|        |ki so izpostavljeni |industrial    |          |
|        |učinkom toplote (ne |workers exposed |          |
|        |vključuje obleke za |to heat     |          |
|        |gasilce in varilce) |(excluding fire |          |
|        |           |fighters' and  |          |
|        |           |welders'     |          |
|        |           |clothing)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zaščitna obleka za  |Protective    |EN         |
|531:1996/   |delavce v industriji,|clothing for   |531:1995/     |
|A1:1999    |ki so izpostavljeni |industrial    |A1:1998      |
|        |učinkom toplote (ne |workers exposed |          |
|        |vključuje obleke za |to heat     |          |
|        |gasilce in varilce) –|(excluding fire |          |
|        |Dodatek 1      |fighters' and  |          |
|        |           |welders'     |          |
|        |           |clothing) –   |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 533:1997    |
|533:1998    |Varovanje pred učinki|clothing –    |          |
|        |toplote in plamena – |Protective    |          |
|        |Materiali in     |against heat and |          |
|        |kombinacije     |flame – Limited |          |
|        |materialov z omejeno |flame spread   |          |
|        |stopnjo gorljivosti |materials and  |          |
|        |           |material     |          |
|        |           |assemblies    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 564:1997    |
|564:1998    |Pomožna vrv –    |equipment –   |          |
|        |Varnostne zahteve in |Accessory cord – |          |
|        |preskusne metode   |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 565:1997    |
|565:1998    |Trak – Varnostne   |equipment – Tape |          |
|        |zahteve in preskusne |– Safety     |          |
|        |metode        |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 566:1997    |
|566:1998    |Zanke – Varnostne  |equipment –   |          |
|        |zahteve in preskusne |Slings – Safety |          |
|        |metode        |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 567:1997    |
|567:1998    |Prižeme – Varnostne |equipment – Rope |          |
|        |zahteve in preskusne |clamps – Safety |          |
|        |metode*       |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 568:1997    |
|568:1998    |Sidra za led –    |equipment – Ice |          |
|        |Varnostne zahteve in |anchors – Safety |          |
|        |preskusne metode*  |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 569:1997    |
|569:1998    |Plezalni klini –   |equipment –   |          |
|        |Varnostne zahteve in |Pitons – Safety |          |
|        |preskusne metode*  |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zaščitne rokavice za |Protective    |EN 659:2003    |
|659:2003    |gasilce       |gloves for fire |          |
|        |           |fighters     |          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Opozorilo: Domneva o skladnosti, dana s standardom EN 659:1996,      |
|objavljenim v OJ C 300 z dne 10. oktobra 1996, preneha z dnem te objave  |
|(21. 2. 2004).                               |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 702:1994    |
|702:1996    |Zaščita pred učinki |clothing –    |          |
|        |toplote in plamena – |Protection    |          |
|        |Preskusna metoda:  |against heat and |          |
|        |določanje prenosa  |flame – Test   |          |
|        |toplote ob dotiku  |method:     |          |
|        |skozi zaščitno obleko|Determination of |          |
|        |ali njene materiale |the contact heat |          |
|        |           |transmission   |          |
|        |           |through     |          |
|        |           |protective    |          |
|        |           |clothing or its |          |
|        |           |materials    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovanje pred padci |Protection    |EN 795:1996    |
|795:1996    |z višine – Sidrišča –|against falls  |          |
|        |Zahteve in      |from a height – |          |
|        |preskušanje     |Anchor devices – |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |testing     |          |
+---------------------------------------------------------------------------+
|Opozorilo: Ta objava ne velja za opremo, opisano v razredih A (structural |
|anchors), C (anchor devices employing horizontal flexible lines) in D   |
|(anchor devices employing horizontal rigid anchor rails), navedenih v   |
|točkah 3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4,  |
|5.2.5, 5.3.2 (glede na razred A1), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (glede na    |
|razrede A, C in D), Dodatku A (točke A.2, A.3, A.5 in A.6), Dodatku B in  |
|Dodatku ZA (glede na razrede A, C in D), za katere ne velja domneva o   |
|skladnosti z določbami direktve 89/686/EGS.                |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovanje pred padci |Protection    |EN         |
|795:1996/   |z višine – Sidrišča –|against falls  |795:1996/     |
|A1:2001    |Zahteve in      |from a height – |A1:2000      |
|        |preskušanje – Dodatek|Anchor devices – |          |
|        |1          |Requirements and |          |
|        |           |testing –    |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Lahke industrijske  |Industrial bump |EN 812:1997    |
|812:1998    |čelade za varovanje |caps       |          |
|        |pred udarci z glavo |         |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Lahke industrijske  |Industrial bump |EN         |
|812:1998/   |čelade za varovanje |caps – Amendment |812:1997/     |
|A1:2002    |pred udarci z glavo –|1        |A1:2001      |
|        |Dodatek 1      |         |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN 813:1997    |
|813:2002    |oprema za zaščito  |protective    |          |
|        |pred padci z višine –|equipment for  |          |
|        |Sedežni pas     |prevention of  |          |
|        |           |falls from a   |          |
|        |           |height – Seat  |          |
|        |           |harnesses    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 863:1995    |
|863:1996    |Mehanske lastnosti – |clothing –    |          |
|        |Preskusna metoda:  |Mechanical    |          |
|        |odpornost proti   |properties –   |          |
|        |prebadanju      |Test method:   |          |
|        |           |Puncture     |          |
|        |           |resistance    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 892:1996    |
|892:1998    |Vrvi – Varnostne   |equipment –   |          |
|        |zahteve in preskusne |Dynamic     |          |
|        |metode        |mountaineering  |          |
|        |           |ropes – Safety  |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 893:1999    |
|893:2000    |Dereze – Varnostne  |equipment –   |          |
|        |zahteve in preskusne |Crampons –    |          |
|        |metode        |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 943-  |Varovalna obleka pred|Protective    |EN 943-      |
|1:2003     |tekočimi in     |clothing against |1:2002       |
|        |plinastimi      |liquid and    |          |
|        |kemikalijami,    |gaseous     |          |
|        |vključno s tekočimi |chemicals,    |          |
|        |aerosoli in trdnimi |including liquid |          |
|        |delci – 1. del:   |aerosols and   |          |
|        |Varnostne zahteve za |solid particles |          |
|        |kemijsko varovalno  |– Part 1:    |          |
|        |obleko z dovodom   |Performance   |          |
|        |zraka in       |requirements for |          |
|        |neprezračevano    |ventilated and  |          |
|        |kemijsko varovalno  |non-ventilated  |          |
|        |obleko “neprepustno |"gas-      |          |
|        |za plin” (tip 1) in |tight" (Type 1) |          |
|        |“prepustno za    |and "non-gas-  |          |
|        |plin” (tip 2)    |tight" (Type 2) |          |
|        |           |chemical     |          |
|        |           |protective suits |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 943-  |Varovalna obleka pred|Protective    |EN 943-      |
|2:2002     |tekočimi in plinskimi|clothing against |2:2002       |
|        |kemikalijami,    |liquid and    |          |
|        |vključno s tekočimi |gaseous     |          |
|        |aerosoli in trdnimi |chemicals,    |          |
|        |delci – 2. del:   |including liquid |          |
|        |Varnostne zahteve za |aerosols and   |          |
|        |kemijsko varovalno  |solid particles |          |
|        |obleko, “neprepustno |– Part 2:    |          |
|        |za plin” (tip 1), za |Performance   |          |
|        |reševalne ekipe   |requirements for |          |
|        |           |"gas-      |          |
|        |           |tight" (Type 1) |          |
|        |           |chemical     |          |
|        |           |protective suits |          |
|        |           |for emergency  |          |
|        |           |teams (ET)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN 958:1996    |
|958:1998    |Naprave za blažitev |equipment –   |          |
|        |udarca za uporabo na |Energy absorbing |          |
|        |vrvi – Varnostne   |systems for use |          |
|        |zahteve in preskusne |in klettersteig |          |
|        |metode        |(via ferrata)  |          |
|        |           |climbing –    |          |
|        |           |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Modeli glav za    |Headforms for  |EN 960:1994    |
|960:1996    |preskušanje zaščitnih|use in the    |          |
|        |čelad        |testing of    |          |
|        |           |protective    |          |
|        |           |helmets     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Modeli glav za    |Headforms for  |EN         |
|960:1996/   |preskušanje zaščitnih|use in the    |960:1994/     |
|A1:1999    |čelad – Dodatek 1  |testing of    |A1:1998      |
|        |           |protective    |          |
|        |           |helmets –    |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za športne  |Helmets for   |EN 966:1996    |
|966:1996    |dejavnosti v zraku  |airborne sports |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za športne  |Helmets for   |EN         |
|966:1996/   |dejavnosti v zraku – |airborne sports |966:1996/     |
|A1:2000    |Dodatek 1      |– Amendment 1  |A1:2000      |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovala glave za  |Head protectors |EN 967:1996    |
|967:1998    |igralce hokeja na  |for ice hockey  |          |
|        |ledu         |players     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1073- |Varovalna obleka pred|Protective    |EN 1073-      |
|1:       |radioaktivno     |clothing against |1:1998       |
|1998      |kontaminacijo –   |radioactive   |          |
|        |1. del: Zahteve in  |contamination – |          |
|        |preskusne metode za |Part 1:     |          |
|        |varovalno obleko z  |Requirements and |          |
|        |dovodom zraka za   |test methods for |          |
|        |zaščito pred     |ventilated    |          |
|        |radioaktivnimi delci |protective    |          |
|        |           |clothing against |          |
|        |           |particulate   |          |
|        |           |radioactivate  |          |
|        |           |contamination  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1073- |Varovalna obleka pred|Protective    |EN 1073-      |
|2:       |radioaktivnostjo – 2.|clothing against |2:2002       |
|2002      |del: Zahteve in   |radioactive   |          |
|        |preskusne metode za |contamination – |          |
|        |neprezračevano    |Part 2:     |          |
|        |varovalno obleko   |Requirements and |          |
|        |proti onesnaženju z |test methods for |          |
|        |radioaktivnimi delci |non-ventilated  |          |
|        |           |protective    |          |
|        |           |clothing against |          |
|        |           |particulate   |          |
|        |           |radioactive   |          |
|        |           |contamination  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za alpske   |Helmets for   |EN         |
|1077:1996   |smučarje       |alpine skiers  |1077:1996     |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za kolesarje |Helmets for   |EN         |
|1078:1998   |in uporabnike rolk in|pedal cyclists  |1078:1997     |
|        |kotalk        |and for users of |          |
|        |           |skateboards and |          |
|        |           |roller skates  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne čelade za |Impact      |EN         |
|1080:1998   |otroke        |protection    |1080:1997     |
|        |           |helmets for   |          |
|        |           |young children  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne čelade za |Impact      |EN         |
|1080:1998/   |otroke –       |protection    |1080:1997/     |
|A1:2003    |Dodatek 1      |helmets for   |A1:2002      |
|        |           |young children – |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1082- |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 1082-      |
|1:       |Rokavice in ščitniki |clothing –    |1:1996       |
|1998      |rok za varovanje pred|Gloves and arm  |          |
|        |urezninami in vbodom |guards      |          |
|        |ročnega noža – 1.  |protecting    |          |
|        |del: Žična pletena  |against cuts and |          |
|        |rokavica in ščitnik |stabs by hand  |          |
|        |roke         |knives – Part 1: |          |
|        |           |Chain mail    |          |
|        |           |gloves and arm  |          |
|        |           |guards      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1082- |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 1082-      |
|2:       |Rokavice in ščitniki |clothing –    |2:2000       |
|2000      |rok za varovanje pred|Gloves and arm  |          |
|        |urezninami in vbodom |guards      |          |
|        |ročnega noža – 2.  |protecting    |          |
|        |del: Rokavice in   |against cuts and |          |
|        |ščitniki rok, ki niso|stabs by hand  |          |
|        |spleteni iz žice   |knives – Part 2: |          |
|        |           |Gloves and arm  |          |
|        |           |guards made of  |          |
|        |           |material other  |          |
|        |           |than chain mail |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1082- |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 1082-      |
|3:       |Rokavice in ščitniki |clothing –    |3:2000       |
|2000      |rok za varovanje pred|Gloves and arm  |          |
|        |urezninami in vbodom |guards      |          |
|        |ročnega noža – 3.  |protecting    |          |
|        |del: Preskus z urezom|against cuts and |          |
|        |za tkanine, usnje in |stabs by hand  |          |
|        |druge materiale   |knives – Part 3: |          |
|        |           |Impact cut test |          |
|        |           |for fabric,   |          |
|        |           |leather and   |          |
|        |           |other materials |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varnostni pasovi in |Deck safety   |EN         |
|1095:1998   |varnostne vrvi za  |harness and   |1095:1998     |
|        |uporabo pri veslanju |safety line for |          |
|        |– Varnostne zahteve |use on      |          |
|        |in preskusne metode |recreational   |          |
|        |           |craft – Safety  |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1146:1998   |dihal pri      |protective    |1146:1997     |
|        |samoreševanju –   |devices for   |          |
|        |Samoreševalni dihalni|self-rescue –  |          |
|        |aparat na stisnjeni |Self-contained  |          |
|        |zrak z odprtim krogom|open-circuit   |          |
|        |in kapuco (reševalni |compressed air  |          |
|        |dihalni aparat na  |breathing    |          |
|        |stisnjeni zrak s   |apparatus    |          |
|        |kapuco – Zahteve,  |incorporating a |          |
|        |preskušanje,     |hood (compressed |          |
|        |označevanje     |air escape    |          |
|        |           |apparatus with  |          |
|        |           |hood) –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1146:1998/   |dihal pri      |protective    |1146:1997/     |
|A1:1999    |samoreševanju –   |devices – Self- |A1:1998      |
|        |Samoreševalni dihalni|contained open- |          |
|        |aparat na stisnjeni |circuit     |          |
|        |zrak z odprtim krogom|compressed air  |          |
|        |in kapuco (reševalni |breathing    |          |
|        |dihalni aparat na  |apparatus    |          |
|        |stisnjeni zrak s   |incorporating a |          |
|        |kapuco – Zahteve,  |hood (compressed |          |
|        |preskušanje,     |air escape    |          |
|        |označevanje – Dodatek|apparatus with  |          |
|        |1          |hood) –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1146:1998/   |dihal pri      |protective    |1146:1997/     |
|A2:2000    |samoreševanju –   |devices – Self- |A2:1999      |
|        |Samoreševalni dihalni|contained open- |          |
|        |aparat na stisnjeni |circuit     |          |
|        |zrak z odprtim krogom|compressed air  |          |
|        |in kapuco (reševalni |breathing    |          |
|        |dihalni aparat na  |apparatus    |          |
|        |stisnjeni zrak s   |incorporating a |          |
|        |kapuco – Zahteve,  |hood (compressed |          |
|        |preskušanje,     |air escape    |          |
|        |označevanje – Dodatek|apparatus with  |          |
|        |2          |hood) –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 2  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1146:1998/   |dihal pri      |protective    |1146:1997/     |
|A3:2001    |samoreševanju –   |devices – Self- |A3:2001      |
|        |Samoreševalni dihalni|contained open- |          |
|        |aparat na stisnjeni |circuit     |          |
|        |zrak z odprtim krogom|compressed air  |          |
|        |in kapuco (reševalni |breathing    |          |
|        |dihalni aparat na  |apparatus    |          |
|        |stisnjeni zrak s   |incorporating a |          |
|        |kapuco) – Zahteve,  |hood (compressed |          |
|        |preskušanje,     |air escape    |          |
|        |označevanje – Dodatek|apparatus with  |          |
|        |3          |hood) –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 3  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1149- |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 1149-      |
|1:       |Elektrostatične   |clothing –    |1:1995       |
|1998      |lastnosti – 1. del: |Electrostatic  |          |
|        |Površinska odpornost |properties –   |          |
|        |(preskusne metode in |Part 1: Surface |          |
|        |zahteve)       |resistivity   |          |
|        |           |(Test methods  |          |
|        |           |and       |          |
|        |           |requirements)  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1149- |Varovalna obleka –  |Protective    |EN 1149-      |
|2:       |Elektrostatične   |clothing –    |2:1997       |
|1998      |lastnosti – 2. del: |Electrostatic  |          |
|        |Preskusna metoda za |properties –   |          |
|        |merjenje električne |Part 2: Test   |          |
|        |upornosti skozi   |method for    |          |
|        |material (vertikalna |measurement of  |          |
|        |odpornost)      |the electrical  |          |
|        |           |resistance    |          |
|        |           |through a    |          |
|        |           |material     |          |
|        |           |(vertical    |          |
|        |           |resistance)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|1150:1999   |Vidna obleka za   |clothing –    |1150:1999     |
|        |nepoklicno uporabo – |Visibility    |          |
|        |Preskusne metode in |clothing for   |          |
|        |zahteve       |non-professional |          |
|        |           |use – Test    |          |
|        |           |methods and   |          |
|        |           |requirements   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za konjeniške |Helmets for   |EN         |
|1384:1996   |aktivnosti      |equestrian    |1384:1996     |
|        |           |activities    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za konjeniške |Helmets for   |EN         |
|1384:1996/   |aktivnosti – Dodatek |equestrian    |1384:1996/     |
|A1:2002    |1          |activities –   |A1:2001      |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za kanuiste in|Helmets for   |EN         |
|1385:1998   |športe na divjih   |canoeing and   |1385:1997     |
|        |vodah        |white water   |          |
|        |           |sports      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Zaščitna obleka za  |Protective    |EN         |
|1486:1996   |gasilce – Preskusne |clothing for   |1486:1996     |
|        |metode in zahteve za |fire fighters – |          |
|        |odsevno obleko za  |Test methods and |          |
|        |posebne načine    |requirements for |          |
|        |gašenja požarov   |reflective    |          |
|        |           |clothing for   |          |
|        |           |specialized fire |          |
|        |           |fighting     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 1621- |Varovalne obleke za |Motorcyclists'  |EN 1621-      |
|1:1998     |motoriste pred    |protective    |1:1997       |
|        |mehanskimi vplivi – |clothing against |          |
|        |Zahteve in preskusne |mechanical    |          |
|        |metode za ščitnike  |impact – Part 1: |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |test methods for |          |
|        |           |impact      |          |
|        |           |protectors    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Ščitniki za oči in  |Mesh type eye  |EN         |
|1731:1998   |obraz za industrijsko|and face     |1731:1997     |
|        |in neindustrijsko  |protectors for  |          |
|        |uporabo za varovanje |industrial and  |          |
|        |pred mehanskimi   |non-industrial  |          |
|        |nevarnostmi in/ali  |use against   |          |
|        |toploto       |mechanical    |          |
|        |           |hazards and/or  |          |
|        |           |heat       |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Ščitniki za oči in  |Mesh type eye  |EN         |
|1731:1998/   |obraz za industrijsko|and face     |1731:1997/     |
|A1:1998    |in neindustrijsko  |protectors for  |A1:1997      |
|        |uporabo za varovanje |industrial and  |          |
|        |pred mehanskimi   |non-industrial  |          |
|        |nevarnostmi in/ali  |use against   |          |
|        |toploto – Dodatek 1 |mechanical    |          |
|        |           |hazards and/or  |          |
|        |           |heat – Amendment |          |
|        |           |1        |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Potapljaški     |Diving      |EN         |
|1809:1998   |pripomočki – Naprave |accessories –  |1809:1997     |
|        |za uravnavanje    |Buoyancy     |          |
|        |plovnosti –     |compensators –  |          |
|        |Funkcionalne in   |Functional and  |          |
|        |varnostne zahteve,  |safety      |          |
|        |preskusne metode   |requirements,  |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1827:1999   |dihal – Polobrazna  |protective    |1827:1999     |
|        |maska brez ventilov |devices – Half  |          |
|        |za          |masks without  |          |
|        |vdihavanje/vdihavanje|inhalation    |          |
|        |s filtri za zaščito |valves and with |          |
|        |pred plini ali plini |separable    |          |
|        |in delci ali samo  |filtres to    |          |
|        |delci – Zahteve,   |protect against |          |
|        |preskušanje,     |gases or gases  |          |
|        |označevanje     |and particles or |          |
|        |           |particles only – |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1835:2000   |dihal – Dihalni   |protective    |1835:1999     |
|        |aparat na stisnjen  |devices – Light |          |
|        |zrak za lažja dela z |duty       |          |
|        |čelado ali kapuco – |construction   |          |
|        |Zahteve, preskušanje,|compressed air  |          |
|        |označevanje     |line breathing  |          |
|        |           |apparatus    |          |
|        |           |incorporating a |          |
|        |           |helmet or a hood |          |
|        |           |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye   |EN         |
|1836:1998   |– Sončna očala in  |protection –   |1836:1997     |
|        |sončni filtri za   |Sunglasses and  |          |
|        |splošno uporabo   |sunglare filters |          |
|        |           |for general use |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye   |EN         |
|1836:1998/   |– Sončna očala in  |protection –   |1836:1997/     |
|A1:2001    |sončni filtri za   |Sunglasses and  |A1:2001      |
|        |splošno uporabo –  |sunglare filters |          |
|        |Dodatek 1      |for general use |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN         |
|1868:2002   |oprema za zaščito  |protective    |1868:1997     |
|        |pred padci z višine –|equipment    |          |
|        |Seznam enakovrednih |against falls  |          |
|        |izrazov       |from a height – |          |
|        |           |List of     |          |
|        |           |equivalent terms |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebna varovalna   |Personal     |EN         |
|1891:1999   |oprema za zaščito  |protective    |1891:1998     |
|        |pred padci z višine –|equipment for  |          |
|        |Oplaščene statične  |the prevention  |          |
|        |vrvi         |of falls from a |          |
|        |           |height – Low   |          |
|        |           |stretch     |          |
|        |           |kernmantel ropes |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye   |EN         |
|1938:1999   |– Zaščitna očala za |protection –   |1938:1998     |
|        |voznike in sovoznike |Goggles for   |          |
|        |motornih koles in  |motorcycle and  |          |
|        |mopedov       |moped users   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Akustika – Oprema za |Acoustics –   |EN ISO       |
|4869-2:    |varovanje sluha – 2. |Hearing     |4869-2:      |
|1999      |del: Ocena efektivne |protectors –   |1995        |
|        |A-vrednotene ravni  |Part 2:     |          |
|        |zvočnega tlaka pri  |Estimation of  |          |
|        |nošenju osebne    |effective A-   |          |
|        |varovalne opreme pred|weighted sound  |          |
|        |hrupom        |pressure levels |          |
|        |(ISO 4869-2:1994)  |when hearing   |          |
|        |           |protectors are  |          |
|        |           |worn (ISO 4869- |          |
|        |           |2:1994)     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka –  |Protective    |EN ISO       |
|6942:     |Zaščita pred toploto |clothing –    |6942:2002     |
|2002      |in ognjem – Metoda  |Protection    |          |
|        |preskušanja za    |against heat and |          |
|        |vrednotenje     |fire – Method of |          |
|        |materialov in    |test: Evaluation |          |
|        |izdelkov iz teh   |of materials and |          |
|        |materialov, ki so  |material     |          |
|        |izpostavljeni viru  |assemblies when |          |
|        |toplotnega sevanja  |exposed to a   |          |
|        |(ISO 6942)      |source of    |          |
|        |           |radiant heat   |          |
|        |           |(ISO 6942:2002) |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Mehanične vibracije |Mechanical    |EN ISO       |
|10819:     |in udarci – Vibracije|vibration and  |10819:       |
|1998      |dlan-roka – Metoda za|shock – Hand-arm |1996        |
|        |merjenje in oceno  |vibration –   |          |
|        |vibracijskih prenosov|Method for the  |          |
|        |z rokavice na dlan  |measurement and |          |
|        |roke (ISO 10819:1996)|evaluation of  |          |
|        |           |the vibration  |          |
|        |           |transmissibility |          |
|        |           |of gloves at the |          |
|        |           |palm of the hand |          |
|        |           |         |          |
|        |           |(ISO 10819:1996) |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|12083:1999   |dihal – Filtri z   |protective    |12083:1998     |
|        |dihalnimi cevmi   |devices –    |          |
|        |(filtri, ki niso   |Filters with   |          |
|        |pritrjeni na masko) –|breathing hoses |          |
|        |Filtri za delce in  |(Non-mask    |          |
|        |pline ter kombinirani|mounted filters) |          |
|        |filtri – Zahteve,  |– Particle    |          |
|        |preskušanje,     |filters, gas   |          |
|        |označevanje     |filters, and   |          |
|        |           |combined filters |          |
|        |           |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN         |
|12270:2000   |Zagozde/zatiči –   |equipment –   |12270:1998     |
|        |Varnostne zahteve in |Chocks – Safety |          |
|        |preskusne metode   |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN         |
|12275:2000   |Vponke – Varnostne  |equipment –   |12275:1998     |
|        |zahteve in preskusne |Connectors –   |          |
|        |metode        |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN         |
|12276:2000   |Torna sidra –    |equipment –   |12276:1998     |
|        |Varnostne zahteve in |Frictional    |          |
|        |preskušalne metode  |anchors – Safety |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN         |
|12277:2000   |Pasovi – Varnostne  |equipment –   |12277:1998     |
|        |zahteve in preskusne |Harnesses –   |          |
|        |metode        |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Gorniška oprema –  |Mountaineering  |EN         |
|12278:2000   |Škripci – Varnostne |equipment –   |12278:1998     |
|        |zahteve in preskusne |Pulleys – Safety |          |
|        |metode        |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|12419:2000   |dihal – Dihalni   |protective    |12419:1999     |
|        |aparat na stisnjeni |devices – Light |          |
|        |zrak za lažja dela z |duty       |          |
|        |obrazno masko,    |construction   |          |
|        |polobrazno masko ali |compressed air  |          |
|        |ustnikom – Zahteve, |line breathing  |          |
|        |preskušanje,     |apparatus    |          |
|        |označevanje     |incorporating a |          |
|        |           |full face mask, |          |
|        |           |half mask or   |          |
|        |           |quarter mask –  |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne rokavice za|Protective    |EN         |
|12477:2002   |varilce       |gloves for    |12477:2001     |
|        |           |welders     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Alpinistična oprema –|Mountaineering  |EN         |
|12492:2000   |Alpinistične čelade –|equipment –   |12492:2000     |
|        |Varnostne zahteve in |Helmets for   |          |
|        |preskusne metode   |mountaineers –  |          |
|        |           |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |for test methods |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 12492: |Alpinistična oprema –|Mountaineering  |EN         |
|2000/A1:2003  |Alpinistične čelade –|equipment –   |12492:2000/    |
|        |Varnostne zahteve in |Helmets for   |A1:2002      |
|        |preskusne metode –  |mountaineers –  |          |
|        |Dodatek 1      |Safety      |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods –  |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovanje nog in   |Foot and leg   |EN         |
|12568:1999   |stopal – Zahteve in |protectors –   |12568:1998     |
|        |preskusne metode za |Requirements and |          |
|        |zaščitne kapice in  |test methods for |          |
|        |kovinske vložke   |toecaps and   |          |
|        |           |metal      |          |
|        |           |penetration   |          |
|        |           |resistant    |          |
|        |           |inserts     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Potapljaški pribor – |Diving      |EN         |
|12628:2000   |Kombinirane naprave |accessories –  |12628:1999     |
|        |za uravnavanje    |Combined     |          |
|        |plovnosti in     |buoyancy and   |          |
|        |reševanje –     |rescue devices – |          |
|        |Funkcijske in    |Functional and  |          |
|        |varnostne zahteve,  |safety      |          |
|        |preskuševalne metode |requirements,  |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|12941:1999   |dihal – Zaščitna   |protective    |12941:1998     |
|        |čelada ali kapuca s |devices –    |          |
|        |tlačno filtracijo  |Powered     |          |
|        |zraka – Zahteve,   |filtering    |          |
|        |preskušanje,     |devices     |          |
|        |označevanje     |incorporating a |          |
|        |           |helmet or a hood |          |
|        |           |– Requirements, |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|12942:1999   |dihal – Zaščitna   |protective    |12942:1998     |
|        |obrazna, polobrazna |devices – Power |          |
|        |ali četrtinska maska |assisted     |          |
|        |s tlačno filtracijo |filtering    |          |
|        |zraka – Zahteve,   |devices     |          |
|        |preskušanje,     |incorporating  |          |
|        |označevanje     |full face masks, |          |
|        |           |half masks or  |          |
|        |           |quarter masks – |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 12942: |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|1999/A1:2003  |dihal – Zaščitna   |protective    |12942:1998/    |
|        |obrazna, polobrazna |devices – Power |A1:2002      |
|        |ali četrtinska maska |assisted     |          |
|        |s tlačno filtracijo |filtering    |          |
|        |zraka – Zahteve,   |devices     |          |
|        |preskušanje,     |incorporating  |          |
|        |označevanje – Dodatek|full face masks, |          |
|        |1          |half masks or  |          |
|        |           |quarter masks – |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
|        |           |– Amendment 1  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|13061:2002   |Kožna varovala za  |clothing – Shin |13061:2001     |
|        |nogometne igralce – |guards for    |          |
|        |Zahteve in preskusne |association   |          |
|        |metode        |football players |          |
|        |           |– Requirements  |          |
|        |           |and test methods |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|1:       |Preskusne metode – 1.|helmets – Test  |1:2000       |
|2000      |del: Pogoji in    |methods –    |          |
|        |predpriprava     |Part 1:     |          |
|        |           |Conditions and  |          |
|        |           |conditioning   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|1:       |Preskusne metode – 1.|helmets – Test  |1:2000/ A1:    |
|2000/A1:2002  |del: Pogoji in    |methods –    |2001        |
|        |predpriprava –    |Part 1:     |          |
|        |Dodatek 1      |Conditions and  |          |
|        |           |conditioning –  |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|2:       |Preskusne metode – 2.|helmets – Test  |2:2000       |
|2000      |del: Absorpcija   |methods –    |          |
|        |udarca        |Part 2: Shock  |          |
|        |           |absorption    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|2:       |Preskusne metode – 2.|helmets – Test  |2:2000/ A1:    |
|2000/A1:2002  |del: Absorpcija   |methods –    |2001        |
|        |udarca – Dodatek 1  |Part 2: Shock  |          |
|        |           |absorption –   |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|3:       |Preskusne metode – 3.|helmets – Test  |3:2000       |
|2000      |del: Odpornost proti |methods –    |          |
|        |prediranju      |Part 3:     |          |
|        |           |Resistance to  |          |
|        |           |penetration   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|3:       |Preskusne metode – 3.|helmets – Test  |3:2000/ A1:    |
|2000/A1:2002  |del: Odpornost proti |methods –    |2001        |
|        |prediranju – Dodatek |Part 3:     |          |
|        |1          |Resistance to  |          |
|        |           |penetration –  |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|4:       |Preskusne metode – 4.|helmets – Test  |4:2000       |
|2001      |del: Učinkovitost  |methods – Part  |          |
|        |zadrževalnega sistema|4: Retention   |          |
|        |           |system      |          |
|        |           |effectiveness  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|5:2001     |Preskusne metode – 5.|helmets – Test  |5:2000       |
|        |del: Čvrstost    |methods – Part  |          |
|        |zadrževalnega sistema|5: Retention   |          |
|        |           |system strength |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|6:       |Preskusne metode – 6.|helmets – Test  |6:2000       |
|2000      |del: Vidno polje   |methods –    |          |
|        |           |Part 6: Field of |          |
|        |           |vision      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|6:       |Preskusne metode – 6.|helmets – Test  |6:2000/A1:     |
|2000/A1:2002  |del: Vidno polje –  |methods –    |2001        |
|        |Dodatek 1      |Part 6: Field of |          |
|        |           |vision –     |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|7:       |Preskusne metode – 7.|helmets – Test  |7:2000       |
|2001      |del: Odpornost proti |methods – Part  |          |
|        |plamenu       |7: Flame     |          |
|        |           |resistance    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|7:       |Preskusne metode – 7.|helmets – Test  |7:2000/ A1:    |
|2001/A1:2002  |del: Odpornost proti |methods – Part  |2001        |
|        |plamenu – Dodatek 1 |7: Flame     |          |
|        |           |resistance –   |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|8:       |Preskusne metode – 8.|helmets – Test  |8:2000       |
|2001      |del: Električne   |methods – Part  |          |
|        |lastnosti      |8: Electrical  |          |
|        |           |properties    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13087- |Varovalne čelade –  |Protective    |EN 13087-     |
|10:      |Preskusne metode –  |helmets – Test  |10:2000      |
|2001      |10. del: Odpornost  |methods – Part  |          |
|        |proti žareči vročini |10: Resistance  |          |
|        |           |to radiant heat |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna oprema –  |Protective    |EN         |
|13158:2000   |Varovalni jopiči,  |clothing –    |13158:2000     |
|        |zaščita telesa in  |Protective    |          |
|        |ramen za jezdece –  |jackets, body  |          |
|        |Zahteve in preskusne |and shoulder   |          |
|        |metode        |protectors for  |          |
|        |           |horse riders –  |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Osebno varovanje oči |Personal eye-  |EN         |
|13178:2000   |– Oprema za zaščito |protection – Eye |13178:2000     |
|        |oči za uporabnike  |protectors for  |          |
|        |snežnih sani     |snowmobile users |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|1:       |dihal – Metode    |protective    |1:2001       |
|2001      |preskušanja – 1. del:|devices –    |          |
|        |Ugotavljanje     |Methods of test |          |
|        |prepuščanja v    |– Part 1:    |          |
|        |notranjost in    |Determination of |          |
|        |celotnega prepuščanja|inward leakage  |          |
|        |v notranjost     |and total inward |          |
|        |           |leakage     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|2:       |dihal – Metode    |protective    |2:2001       |
|2001      |preskušanja – 2. del:|devices –    |          |
|        |Praktični preskusi  |Methods of test |          |
|        |delovanja      |– Part 2:    |          |
|        |           |Practical    |          |
|        |           |performance   |          |
|        |           |tests      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|3:       |dihal – Metode    |protective    |3:2001       |
|2002      |preskušanja – 3. del:|devices –    |          |
|        |Ugotavljanje dihalne |Methods of test |          |
|        |odpornosti      |– Part 3:    |          |
|        |           |Determination of |          |
|        |           |breathing    |          |
|        |           |resistance    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|4:       |dihal – Metode    |protective    |4:2001       |
|2001      |preskušanja – 4. del:|devices –    |          |
|        |Preskusi s plamenom |Methods of test |          |
|        |           |– Part 4: Flame |          |
|        |           |tests      |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|5:       |dihal – Metode    |protective    |5:2001       |
|2001      |preskušanja – 5. del:|devices –    |          |
|        |Klimatski pogoji   |Methods of test |          |
|        |           |– Part 5:    |          |
|        |           |Climatic     |          |
|        |           |conditions    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|6:       |dihal – Metode    |protective    |6:2001       |
|2002      |preskušanja – 6. del:|devices –    |          |
|        |Določevanje     |Methods of test |          |
|        |ogljikovega dioksida |– Part 6:    |          |
|        |v vdihanem zraku   |Determination of |          |
|        |           |carbon dioxide  |          |
|        |           |content of the  |          |
|        |           |inhalation air  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|7:       |dihal – Metode    |protective    |7:2002       |
|2003      |preskušanja – 7. del:|devices –    |          |
|        |Ugotavljanje     |Methods of test |          |
|        |penetracije delcev v |– Part 7:    |          |
|        |filter        |Determination of |          |
|        |           |particle filter |          |
|        |           |penetration   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13274- |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN 13274-     |
|8:       |dihal – Metode    |protective    |8:2002       |
|2002      |preskušanja – 8. del:|devices –    |          |
|        |Ugotavljanje     |Methods of test |          |
|        |lepljivosti     |– Part 8:    |          |
|        |dolomitnega prahu  |Determination of |          |
|        |           |dolomite dust  |          |
|        |           |clogging     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13277- |Varovalna oprema za |Protective    |EN 13277-     |
|1:       |borilne športe – 1. |equipment for  |1:2000       |
|2001      |del: Splošne zahteve |martial arts –  |          |
|        |in preskusne metode |Part 1: General |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13277- |Varovalna oprema za |Protective    |EN 13277-     |
|2:       |borilne športe – 2. |equipment for  |2:2000       |
|2001      |del: Dodatne zahteve |martial arts –  |          |
|        |in preskusne metode |Part 2:     |          |
|        |za ščitnike za nart, |Additional    |          |
|        |ščitnike za golenico |requirements and |          |
|        |in ščitnike za    |test methods for |          |
|        |podlaket       |instep      |          |
|        |           |protectors, shin |          |
|        |           |protectors and  |          |
|        |           |forearm     |          |
|        |           |protectors    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13277- |Varovalna oprema za |Protective    |EN 13277-     |
|3:       |borilne športe – 3. |equipment for  |3:2000       |
|2001      |del: Dodatne zahteve |martial arts –  |          |
|        |in preskusne metode |Part 3:     |          |
|        |za ščitnike za telo |Additional    |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods for |          |
|        |           |trunk protectors |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13277- |Varovalna oprema za |Protective    |EN 13277-     |
|4:       |borilne športe – 4. |equipment for  |4:2001       |
|2002      |del: Dodatne zahteve |martial arts –  |          |
|        |in preskusne metode |Part 4:     |          |
|        |za varovala glave  |Additional    |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods for |          |
|        |           |head protectors |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13277- |Varovalna oprema za |Protective    |EN 13277-     |
|5:       |borilne športe – 5. |equipment for  |5:2002       |
|2002      |del: Dodatne zahteve |martial arts –  |          |
|        |in preskusne metode |Part 5:     |          |
|        |za varovala spolovil |Additional    |          |
|        |in trebuha      |requirements and |          |
|        |           |test methods for |          |
|        |           |genital     |          |
|        |           |protectors and  |          |
|        |           |abdominal    |          |
|        |           |protectors    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13277- |Varovalna oprema za |Protective    |EN 13277-     |
|6:       |borilne športe – 6. |equipment for  |6:2003       |
|2003      |del: Dodatne zahteve |martial arts –  |          |
|        |in preskusne metode |Part 6:     |          |
|        |za ščitnike za ženske|Additional    |          |
|        |prsi         |requirements and |          |
|        |           |test methods for |          |
|        |           |breast      |          |
|        |           |protectors for  |          |
|        |           |females     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Opozorilni vidni   |Visibility    |EN         |
|13356:2001   |pripomočki za    |accessories for |13356:2001     |
|        |nepoklicno uporabo – |non-professional |          |
|        |Preskusne metode in |use – Test    |          |
|        |zahteve       |methods and   |          |
|        |           |requirements   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Čelade za uporabnike |Helmets for   |EN         |
|13484:2002   |sani         |users of     |13484:2001     |
|        |           |toboggans    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|13546:2002   |Varovala dlani, rok, |clothing – Hand, |13546:2002     |
|        |prsnega koša,    |arm, chest,   |          |
|        |trebuha, nog, stopal |abdomen, leg,  |          |
|        |in spolovil za    |foot and genital |          |
|        |hokejske vratarje na |protectors for  |          |
|        |travi in varovalne  |field hockey   |          |
|        |golenice za igralce |goal keepers,  |          |
|        |hokeja na travi –  |and shin     |          |
|        |Zahteve in preskusne |protectors for  |          |
|        |metode        |field players – |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|13567:2002   |Varovala dlani, rok, |clothing – Hand, |13567:2002     |
|        |prsnega koša,    |arm, chest,   |          |
|        |trebuha, nog,    |abdomen, leg,  |          |
|        |spolovil in obraza  |genital and face |          |
|        |sabljačev – Zahteve |protectors for  |          |
|        |in preskusne metode |fencers –    |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka za |Protective    |EN         |
|13594:2002   |poklicne voznike   |gloves for    |13594:2002     |
|        |motornih koles –   |professional   |          |
|        |Zahteve in preskusne |motorcycle    |          |
|        |metode        |riders –     |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13595- |Varovalna obleka za |Protective    |EN 13595-     |
|1:       |poklicne voznike   |clothing for   |1:2002       |
|2002      |motornih koles –   |professional   |          |
|        |Jopiči, hlače in   |motorcycle    |          |
|        |enodelne ali večdelne|riders –     |          |
|        |obleke – 1. del:   |Jackets,     |          |
|        |Splošne zahteve   |trousers and one |          |
|        |           |piece or divided |          |
|        |           |suits – Part 1: |          |
|        |           |General     |          |
|        |           |requirements   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13595- |Varovalna obleka za |Protective    |EN 13595-     |
|2:       |poklicne voznike   |clothing for   |2:2002       |
|2003      |motornih koles –   |professional   |          |
|        |Jopiči, hlače in   |motorcycle    |          |
|        |enodelne ali večdelne|riders –     |          |
|        |obleke – 2. del:   |Jackets,     |          |
|        |Preskusna metoda za |trousers and   |          |
|        |ugotavljanje     |one-piece or   |          |
|        |odpornosti proti   |divided suits – |          |
|        |obrabi        |Part 2: Test   |          |
|        |           |method for    |          |
|        |           |determination of |          |
|        |           |impact abrasion |          |
|        |           |resistance    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13595- |Varovalna obleka za |Protective    |EN 13595-     |
|3:       |poklicne voznike   |clothing for   |3:2002       |
|2002      |motornih koles –   |professional   |          |
|        |Jopiči, hlače in   |motorcycle    |          |
|        |enodelne ali večdelne|riders –     |          |
|        |obleke – 3. del:   |Jackets,     |          |
|        |Preskusne metode za |trousers and   |          |
|        |ugotavljanje razpočne|one-piece or   |          |
|        |trdnosti       |divided suits – |          |
|        |           |Part 3: Test   |          |
|        |           |method for    |          |
|        |           |determination of |          |
|        |           |burst strength  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13595- |Varovalna obleka za |Protective    |EN 13595-     |
|4:       |poklicne voznike   |clothing for   |4:2002       |
|2002      |motornih koles –   |professional   |          |
|        |Jopiči, hlače in   |motorcycle    |          |
|        |enodelne ali večdelne|riders –     |          |
|        |obleke – 4. del:   |Jackets,     |          |
|        |Preskusna metoda za |trousers and   |          |
|        |ugotavljanje     |one-piece or   |          |
|        |odpornosti proti   |divided suits – |          |
|        |urezu        |Part 4: Test   |          |
|        |           |method for    |          |
|        |           |determination of |          |
|        |           |impact cut    |          |
|        |           |resistance    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obutev za |Protective    |EN         |
|13634:2002   |poklicne voznike   |footwear for   |13634:2002     |
|        |motornih koles –   |professional   |          |
|        |Zahteve in preskusne |motorcycle    |          |
|        |metode        |riders –     |          |
|        |           |Requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalne čelade za |Protective    |EN         |
|13781:2002   |voznike in potnike na|helmets for   |13781:2001     |
|        |motornih in dirkalnih|drivers and   |          |
|        |saneh        |passengers of  |          |
|        |           |snowmobiles and |          |
|        |           |bobsleighs    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za varovanje |Respiratory   |EN         |
|13794:2003   |dihal – Samoreševalni|protective    |13794:2002     |
|        |avtonomni dihalni  |devices – Self- |          |
|        |aparat z zaprtim   |contained    |          |
|        |krogom – Zahteve,  |closed-circuit  |          |
|        |preskušanje,     |breathing    |          |
|        |označevanje     |apparatus for  |          |
|        |           |escape –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13819- |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 13819-     |
|1:       |Preskušanje – 1. del:|protectors –   |1:2002       |
|2003      |Fizikalne preskusne |Testing – Part  |          |
|        |metode        |1: Physical test |          |
|        |           |methods     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 13819- |Varovanje sluha –  |Hearing     |EN 13819-     |
|2:       |Preskušanje – 2. del:|protectors –   |2:2002       |
|2003      |Akustične preskusne |Testing – Part  |          |
|        |metode        |2: Acoustic test |          |
|        |           |methods     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Oprema za dihanje – |Respiratory   |EN         |
|13949:2003   |Avtonomni dihalni  |equipment –   |13949:2003     |
|        |potapljaški aparati s|Open-circuit   |          |
|        |stisnjenim Nitroxom |self-contained  |          |
|        |in kisikom – Zahteve,|diving apparatus |          |
|        |preskušanje,     |for use with   |          |
|        |označevanje     |compressed    |          |
|        |           |Nitrox and    |          |
|        |           |oxygen –     |          |
|        |           |Requirements,  |          |
|        |           |testing, marking |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka –  |Protective    |EN ISO       |
|13997:     |Mehanske lastnosti – |clothing –    |13997:       |
|2000      |Ugotavljanje     |Mechanical    |1999        |
|        |odpornosti proti   |properties –   |          |
|        |urezu z ostrimi   |Determination of |          |
|        |predmeti (ISO    |resistance to  |          |
|        |13997:1999)     |cutting by sharp |          |
|        |           |objects (ISO   |          |
|        |           |13997:1999)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka –  |Protective    |EN ISO       |
|13998:     |Varovalni      |clothing –    |13998:       |
|2003      |predpasniki, hlače in|Aprons, trousers |2003        |
|        |telovniki za     |and vests    |          |
|        |varovanje pred    |protecting    |          |
|        |urezninami in vbodi |against cuts and |          |
|        |ročnega noža     |stabs by hand  |          |
|        |(ISO 13998:2003)   |knives (ISO   |          |
|        |           |13998:2003)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Varovalna obleka –  |Protective    |EN         |
|14120:2003   |Ščitniki zapestja,  |clothing –    |14120:2003     |
|        |dlani, kolena in   |Wrist, palm,   |          |
|        |komolca za uporabnike|knee and elbow  |          |
|        |opreme za športe na |protectors for  |          |
|        |koleščkih – Zahteve |users of roller |          |
|        |in preskusne metode |sports equipment |          |
|        |           |– Requirements  |          |
|        |           |and test methods |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka za |Protective    |EN ISO       |
|14460:     |voznike dirkalnih  |clothing for   |14460:       |
|2000      |avtomobilov – Zaščita|automobile    |1999        |
|        |pred učinki toplote |racing drivers – |          |
|        |in plamena –     |Protection    |          |
|        |Varnostne zahteve in |against heat and |          |
|        |preskušanje (ISO   |flame –     |          |
|        |14460:1999)     |Performance   |          |
|        |           |requirements and |          |
|        |           |test methods   |          |
|        |           |(ISO 14460:1999) |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka za |Protective    |EN ISO      |
|14460:     |voznike dirkalnih  |clothing for   |14460:1999/    |
|2000/A1:2002  |avtomobilov – Zaščita|automobile    |A1:2002      |
|        |pred učinki toplote |racing drivers – |          |
|        |in plamena –     |Protection    |          |
|        |Varnostne zahteve in |against heat and |          |
|        |preskušanje (ISO   |flame –     |          |
|        |14460:1999/Amd    |Performance   |          |
|        |1:2002) – Dodatek 1 |requirements and |          |
|        |           |test methods –  |          |
|        |           |Modified flexion |          |
|        |           |test       |          |
|        |           |(ISO       |          |
|        |           |14460:1999/Amd  |          |
|        |           |1:2002) –    |          |
|        |           |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka pri |Protective    |EN ISO       |
|14877:     |peskanju, kjer se  |clothing for   |14877:       |
|2003      |uporabljajo abrazivna|abrasive     |2002        |
|        |sredstva v obliki  |blasting     |          |
|        |granul        |operations using |          |
|        |(ISO 14877:2002)   |granular     |          |
|        |           |abrasives    |          |
|        |           |(ISO 14877:2002) |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Varovalna obleka –  |Protective    |EN ISO       |
|15025:     |Zaščita pred učinki |clothing –    |15025:       |
|2003      |toplote in plamena – |Protection    |2002        |
|        |Preskusna metoda z  |against heat and |          |
|        |omejenim širjenjem  |flame – Method  |          |
|        |plamena       |of test for   |          |
|        |(ISO 15025:2000)   |limited flame  |          |
|        |           |spread (ISO   |          |
|        |           |15025:2000)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Potopne obleke – 1. |Immersion suits |EN ISO       |
|15027-1:2002  |del: Stalno nošene  |– Part 1:    |15027-1:      |
|        |obleke, zahteve,   |Constant wear  |2002        |
|        |vključno z varnostjo |suits,      |          |
|        |(ISO 15027-1:2002)  |requirements   |          |
|        |           |including safety |          |
|        |           |(ISO 15027-   |          |
|        |           |1:2002)     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Potopne obleke – 2. |Immersion suits |EN ISO       |
|15027-2:2002  |del: Reševalne    |– Part 2:    |15027-2:      |
|        |obleke, zahteve,   |Abandonment   |2002        |
|        |vključno z varnostjo |suits,      |          |
|        |(ISO 15027-2:2002)  |requirements   |          |
|        |           |including safety |          |
|        |           |(ISO 15027-   |          |
|        |           |2:2002)     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN ISO  |Potopne obleke – 3. |Immersion suits |EN ISO       |
|15027-3:2002  |del: Preskusne metode|– Part 3: Test  |15027-3:      |
|        |(ISO 15027-3:2002)  |methods (ISO   |2002        |
|        |           |15027-3:2002)  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 24869- |Akustika – Oprema za |Acoustics –   |EN 24869-     |
|1:       |varovanje sluha –  |Hearing     |1:1992       |
|1999      |Subjektivna metoda za|protectors –   |          |
|        |merjenje dušenja   |Subjective    |          |
|        |zvoka        |method for the  |          |
|        |(ISO 4869-1:1990)  |measurement of  |          |
|        |           |sound      |          |
|        |           |attenuation (ISO |          |
|        |           |4869-1:1990)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 24869- |Akustika – Oprema za |Acoustics –   |EN 24869-     |
|3:       |varovanje sluha – 3. |Hearing     |3:1993       |
|1999      |del: Poenostavljena |protectors –   |          |
|        |metoda za merjenje  |Part 3:     |          |
|        |dušenja naušnikov za |Simplified    |          |
|        |namene preskusa   |method for the  |          |
|        |kakovosti (ISO/TR  |measurement of  |          |
|        |4869-3:1989)     |insertion loss  |          |
|        |           |of ear-muff type |          |
|        |           |protectors for  |          |
|        |           |quality     |          |
|        |           |inspection    |          |
|        |           |purposes (ISO/TR |          |
|        |           |4869-3:1989)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Rokavice in     |Gloves and mitts |EN         |
|50237:2000   |brezprstne rokavice z|with mechanical |50237:1997     |
|        |mehansko zaščito za |protection for  |          |
|        |delo z elektriko*  |electrical    |          |
|        |           |purposes     |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Električno      |Electrical    |EN         |
|50286:2000   |izolacijske zaščitne |insulating    |50286:1999     |
|        |obleke za delo pri  |protective    |          |
|        |nizkonapetostnih   |clothing for low |          |
|        |napeljavah      |voltage     |          |
|        |(instalacijah)*   |installations  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Električno      |Electrically   |EN         |
|50321:2000   |izolacijska obutev za|insulating    |50321:1999     |
|        |delo pri       |footwear for   |          |
|        |nizkonapetostnih   |working on low  |          |
|        |napeljavah      |voltage     |          |
|        |(instalacijah)*   |installations  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Električno izolirane |Electrically   |EN         |
|50365:2002   |čelade za uporabo pri|insulating    |50365:2002     |
|        |nizkonapetostnih   |helmets for use |          |
|        |napeljavah*     |on low voltage  |          |
|        |           |installations  |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Izrazje za orodja in |Terminology for |EN         |
|60743:2000   |opremo, ki se    |tools and    |60743:1996     |
|        |uporabljajo pri delu |equipment to be |          |
|        |pod napetostjo*   |used in live   |          |
|        |(IEC 60743:1983 +  |working     |          |
|        |A1:1995)       |(IEC 60743:1983 |          |
|        |           |+ A1:1995)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Delo pod napetostjo –|Live working –  |EN         |
|60743:2003   |Izrazje za orodja in |Terminology for |60743:2001     |
|        |opremo        |tools, equipment |          |
|        |(IEC 60743:2001)   |and devices   |          |
|        |           |(IEC 60743:2001) |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Prevodne obleke za  |Conductive    |EN         |
|60895:2000   |delo pod napetostjo |clothing for   |60895:1996     |
|        |pri nazivnih     |live working at |          |
|        |izmeničnih napetostih|a nominal    |          |
|        |do 800 kV*      |voltage up to  |          |
|        |(IEC 60895:1987 –  |800 kV a.c.   |          |
|        |Sprememba)      |(IEC 60895:1987 |          |
|        |           |– Modified)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Specifikacije za   |Specification  |EN         |
|60903:2000   |rokavice in     |for gloves and  |60903:1992     |
|        |brezprstne rokavice |mitts of     |          |
|        |iz izolacijskih   |insulating    |          |
|        |materialov za delo  |material for   |          |
|        |pod napetostjo*   |live working   |          |
|        |(IEC 60903:1988 –  |(IEC 60903:1988 |          |
|        |Sprememba)      |– Modified)   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Specifikacije za   |Specification  |60903:1992/A11:1997|
|60903:2000/A11:|rokavice in     |for gloves and  |          |
|2000      |brezprstne rokavice |mitts of     |          |
|        |iz izolacijskih   |insulating    |          |
|        |materialov za delo  |material for   |          |
|        |pod napetostjo* –  |live working –  |          |
|        |Dodatek 11      |Amendment 11   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Obojke iz      |Sleeves of    |EN         |
|60984:2000   |izolacijskega    |insulating    |60984:1992     |
|        |materiala za delo pod|material for   |          |
|        |napetostjo*     |live working   |          |
|        |(IEC 60984:1990 –  |(IEC 60984:1990 |          |
|        |Sprememba)      |-Modified)    |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN    |Obojke iz      |Sleeves of    |EN         |
|60984:2000/A11:|izolacijskega    |insulating    |60984:1992/A11:1997|
|2000      |materiala za delo pod|material for   |          |
|        |napetostjo* – Dodatek|live working –  |          |
|        |11          |Amendment 11   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
|SIST EN 60984: |Obojke iz      |Sleeves of    |EN         |
|2000/A1:2003  |izolacijskega    |insulating    |60984:1992/    |
|        |materiala za delo pod|material for   |A1:2002      |
|        |napetostjo* – Dodatek|live working –  |          |
|        |1          |Amendment 1   |          |
+---------------+---------------------+-----------------+-------------------+
 
(*1) Oznaka standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda,
ki je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), oznake privzetega
standarda in letnice izdaje.
(*2) Naslov standarda v slovenskem jeziku iz glasila nacionalnega organa
za standarde.
(*3) Naslov standarda v angleškem jeziku.
(*4) Referenčni dokument je dokument, ki je bil podlaga za standard SIST.
(*) Naslov standarda v slovenskem jeziku ni bil objavljen v glasilu
nacionalnega organa za standarde.
 
Z dnem objave tega seznama standardov preneha v celoti veljati Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 51/02).
Št. 017-104/2002-52
Ljubljana, dne 25. maja 2005.
EVA 2004-2111-0078
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti