Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2005 z dne 15. 6. 2005

Kazalo

2490. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, stran 5669.

Na podlagi 57. člena in za izvrševanje 58., 59., 60., 61., 63., 64. in 66. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04) se besedili »Kadrovska služba« ali »Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije« v vseh sklonih nadomestita z besedilom »ministrstvo, pristojno za upravo« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvem stavku črta besedilo »ali pa se preveri po izvedbi izbirnega postopka samo z izbranim kandidatom«.
3. člen
V drugem odstavku 22. člena se v prvem stavku pred piko doda besedilo »in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo.«.
4. člen
V 24. členu se za besedilom », tako da« črta beseda »in« ter za besedo »pogoje« doda besedilo », oziroma vlogi ne predloži vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne navede razlogov, zaradi katerih ni predložil dokazil«.
5. člen
V tretjem odstavku 26. člena se v drugem stavku črta pika in doda besedilo », mora pa preveriti verodostojnost listin, ki jih je kandidat priložil vlogi kot dokazila o izobrazbi ter dokazila o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta. V primeru, da se verodostojnost dokazil ne da preveriti, da kandidat pisno izjavo, da so ta verodostojna.«
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2005/10
Ljubljana, dne 2. junija 2005.
EVA 2005-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti