Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1893. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000, stran 4689.

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 19. redni seji dne 21. aprila 2005 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000
1. člen
S tem odlokom Občina Šentjur ugotavlja, kateri prostorski izvedbeni akti na območju Občine Šentjur so usklajeni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000 (Uradni list RS, št. 116/02 in 18/04) in se lahko izvajajo na način in v obsegu, kot so bili sprejeti.
2. člen
S planskimi akti so usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti:
1. Zazidalni načrti:
– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 1/91, 37/97, 83/02, 13/05);
– Odlok o zazidalnem načrtu Mestno jedro Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 1/79, 23/83, 40/87, 42/88 in Uradni list RS, št. 1/91, 11/94, 43/03);
– Odlok o zazidalnem načrtu cone 10-R Šentjur (Uradni list SRS, št. 28/88, Uradni list RS, št. 47/96);
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91, 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02);
– Odlok o zazidalnem načrtu P3 in P4 – proizvodna dejavnost (Uradni list SRS, št. 28/88 in Uradni list RS, št. 17/03);
– Odlok o zazidalnem načrtu Hruševec s 12 – R (Uradni list RS, št. 13/05);
– Odlok o zazidalnem načrtu Dramlje (Uradni list SRS, št. 16/75, 23/88 in Uradni list RS, št. 1/91, 20/94, 32/97, 65/02);
– Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje Blagovna (Uradni list RS, št. 101/01);
– Odlok o zazidalnem načrtu za odlagališče sadre Cinkarne Celje »Za Travnikom« (Uradni list SRS, št. 1/87 in Uradni list RS, št. 85/03, 14/05 – popr.).
2. Ureditveni načrti:
– Odlok o ureditvenem načrtu P 9 – proizvodna dejavnost Šentjur (Uradni list SRS, št. 40/87);
– Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče Šentjur (Uradni list RS, št. 8/95).
3. Lokacijski načrti:
– Odlok o lokacijskem načrtu šentjurske obvoznice s priključki (Uradni list RS, št. 21/91).
3. člen
Za ostala območja občine se načini urejanja izvajajo v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/2005-260
Šentjur, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.