Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj, stran 4686.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 10. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 24. seji dne 20. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči
v Mestni občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04) se za 3. členom doda novo besedilo, ki se glasi:
»Za štipendijo in denarno pomoč ne more kandidirati kandidat:
– ki že prejema kakršnokoli štipendijo (razen republiške štipendije);
– ki je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje ali je samozaposlena oseba.«
2. člen
Spremeni se 4. člen pravilnika, in sicer se črta drugi odstavek.
3. člen
Črta se 5. člen pravilnika.
4. člen
Spremeni se 1. točka 6. člena pravilnika in se glasi:
»1. Štipendije za dijake:
– štipendije za deficitarne poklice so namenjene kandidatom, ki se izobražujejo za pridobitev poklica, ki jih na trgu dela v Mestni občini Kranj primanjkuje in s prijavljenimi brezposelnimi osebami ni mogoče zadostiti potrebam po delavcih, ter dosežejo vsaj dober uspeh v preteklem šolskem letu. Seznam poklicev iz prvega stavka pripravi občinska uprava v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj, in Območno obrtno zbornico Kranj, pred objavo javnega razpisa iz prvega odstavka 17. člena pravilnika.
– štipendije za nadarjene so namenjene kandidatom, ki v preteklem šolskem letu dosežejo najmanj prav dober uspeh ter intelektualno ali umetniško nadarjenost izkažejo s predložitvijo priporočil profesorjev in dokazov o doseženih uspehih.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-0065/2004-47/11
Kranj, dne 20. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.