Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1876. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4637.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi in drugi odstavek 1. točke spremenita tako, da se glasita:
»Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasita enoti dediščine:
– Begunje na Gorenjskem – Park gradu Katzenstein (EŠD 4630);
– Begunje na Gorenjskem – Grad Katzenstein (EŠD 8).
Park gradu Katzenstein (EŠD 4630) zajema enoto dediščine Paviljon Brezjanka (EŠD 10519), Paviljon Jožamurka (EŠD 10520) in Grobišče talcev v parku (EŠD 9370). Znotraj grobišča stoji enota dediščine Spomenik talke (EŠD 9211). Grad Katzenstein (EŠD 8) zajema enoto dediščine Zapori v gradu Katzenstein (EŠD 7).«
2
Prvi odstavek 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik Park gradu Katzenstein (EŠD 4630) obsega zemljišče, parcelne številke 1893/1 (del parcele: del vodotoka od parcele št. 351/2 do parcele št. 328/2), 325/1 (del parcele: južni del travnika do parcele št. 1041 in severovzhodnega vogala parcele št. 326), 325/2, 326, 327, 328/1, 328/3, 330/1 (del parcele: jugozahodni del travnika do meje parcele št. 330/2), 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 335, 336/1, 336/2, 337 (del parcele: celotno stavbišče, razen dela stavbišča, ki leži med parcelama št. 1818 in 1819), 338/1, 338/7, 338/8, 338/9, 340, 342 (del parcele: osrednji del travnika, razen ozkega pasu, ki leži ob jugozahodni strani parcele št. 341/1), vse k.o. Begunje. Paviljon Brezjanka (EŠD 10519) in Paviljon Jožamurka (EŠD 10520) stojita v parku, na delu parcele št. 325/2, k.o. Begunje. Grobišče (EŠD 9370) leži v parku, na delu parcele št. 326, k.o. Begunje. Spomenik talke (EŠD 9211) stoji na grobišču talcev, na parceli št. 326, k.o. Begunje. Spomenik Grad Katzenstein (EŠD 8) obsega zemljišče, parcelni številki 332/1, 337 (del parcele: celotno stavbišče, razen dela stavbišča, ki leži med parcelama št. 1818 in 1819), obe k.o. Begunje. Zapori (EŠD 7) so znotraj gradu, na delu parcele št. 337, k.o. Begunje. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 20. 12. 2002, Uradni list RS, št. 5/03, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).«
3
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-12/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost