Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1875. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Hribarjeve vile v Cerkljah na Gorenjskem za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4637.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Hribarjeve vile v Cerkljah na Gorenjskem za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Hribarjeve vile v Cerkljah na Gorenjskem za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega zemljišče, parcelne številke 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 536/3, vse k.o. Cerklje. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 7. 4. 2003, Uradni list RS, št. 40/03, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).«
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-7/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost