Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1874. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Območja in Cerkve sv. Valentina na Limbarski Gori za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4637.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Območja
in Cerkve sv. Valentina na Limbarski Gori
za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Območja in Cerkve sv. Valentina na Limbarski Gori za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik Območje cerkve sv. Valentina (EŠD 11167) obsega zemljišče, parcelne številke 1050/1 (del parcele: vzhodni del poti od parcele št. 775 do parcele št. 828/2), 1052, 1053 (del parcele: zahodni del poti od parcele št. 779 do parcel št. 742 in 743), 1065, 705, 706, 707, 744, 745, 746, 747, 748, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 750, 751/1, 751/2, 752, 753/1, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779, 780/1, 780/2, 780/3, 781, 782, vse k.o. Limbarska Gora. Spomenik Cerkev sv. Valentina (EŠD 324) obsega zemljišče, parcelno številko 779, k.o. Limbarska Gora. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 20. 12. 2002, Uradni list RS, št. 5/03, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).«
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost