Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1873. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Gradu Rajhenburg in njegovega območja za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4636.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Gradu Rajhenburg in njegovega območja za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Gradu Rajhenburg in njegovega območja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik Grad Rajhenburg (EŠD 46) obsega zemljišče, parcelne številke *75/1, *75/2, *75/3, 116, 118, 119, vse k.o. Brestanica. Spomenik območje gradu Rajhenburg (EŠD 11168) obsega zemljišče, parcelne številke *228, *75/1, *75/2, *75/3, *76/1, *76/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1 (del parcele: vzhodni del gozda do jugozahodnega vogala parcele št. 156/6), 120/12, 120/13, 120/2, 121, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 155/1, 155/2, 156/1 (del parcele: južni in osrednji del plantažnega sadovnjaka do južnega vogala parcele št. 156/3), 156/6, 3/1, 5/1, 5/2, 561, 562/3 (del parcele: južni in osrednji del poti do južnega vogala parcele št. 156/3), vse k.o. Brestanica. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 24. 6. 2003, Uradni list RS, št. 65/03, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).«
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-5/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik