Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1872. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Knežjega dvorca v Celju za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4636.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Knežjega dvorca v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Knežjega dvorca v Celju za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelne številke 2036/1, 2036/2, 2036/22, 2036/8, vse k.o. Celje. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 9. 7. 2003, Uradni list RS, št. 71/03, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).“
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik