Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1871. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena, stran 4636.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena
1
V Odloku o razglasitvi Gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega zemljišče, parcelne številke 1941, 1942, 1943, 1944/3, 1945, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965/3, 1965/4, 1965/5, 2027/3 (del parcele: južni in osrednji del poti do parcele št. 2009), 2029 (del parcele: del poti od parcele št. 2027/3 do parcele št. 1955 oziroma 1956/2), vse k.o. Liberga. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 25. 10. 2002, Uradni list RS, št. 97/02, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1:2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).«
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-9/2005/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-3511-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik