Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1229. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«, stran 3290.

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 36/02, 107/02, 3/04) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) na 16. redni seji dne 31. 3. 2005 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
I
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2005, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 2.628 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Rogatec za vodenje storitve za 461 SIT na uro (83.043 SIT na mesec) in subvencionirano zaposlitev ene delavke za 38,88 SIT na uro (7.000 SIT na mesec) ter za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 875,12 SIT na uro (157.523 SIT na mesec). Po odbitih subvencijah znaša cena 1.253 SIT na uro.
II
Občina Rogatec bo ceno storitve pomoč družini na domu ob upoštevanju 99. člena Zakona o socialnem varstvu (50% subvencija) še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 127 SIT na efektivno uro, torej v skupni višini 754 SIT in bo končna cena za uporabnike storitve znašala 500 SIT na efektivno uro.
III
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »Osebna pomoč« in Pomoč na domu« (Uradnem listu RS, št. 43/04).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0029/2005
Rogatec, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost