Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005

Kazalo

1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, stran 3128.

Na podlagi člena 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) so sprejeli Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002), na seji dne 11. 7. 2002, Občinski svet občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/99), na seji dne 21. 1. 2003. Občinski svet občine Kanal na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/99), na seji dne 9. 3. 2004, Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na podlagi 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99), na seji dne 22.10 2003 in Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na podlagi 9. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), na seji dne 24. 4. 2003
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97) se besedilo 1. člena dopolni z novo ustanoviteljico, tako da se za »Občina Miren-Kostanjevica« doda »in Občina Šempeter-Vrtojba«.
2. člen
Druga alinea v drugem odstavku 5. člena odloka se dopolni z »za predšolske in šolske otroke«
Besedilo pete alinee se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– dejavnost menz H/ 55.510«
Za zadnjo šesto alineo se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
– vzgoja in izobraževanje otrok s kombiniranimi motnjami,
– vzgoja in izobraževanje otrok z motnjami gibanja,
– razvojni oddelek za predšolske otroke,
– logopedska dejavnost
– izvajanje terapij za ublažitev motenj za otroke s posebnimi potrebami.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v besedilu na koncu prvega stavka namesto »22 mm« vpiše: »20 mm«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena odloka se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Predstavniki ustanovitelja so imenovani na naslednji način:
– enega imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in ima glasovalno pravico celoten mandat
– ostale štiri občine bodo imenovale vsaka po enega predstavnika za celoten mandat, glasovalno pravico pa bosta vsako leto imela dva predstavnika, pri čemer se upošteva abecedni red imena občine.
V tretjem odstavku istega člena se besedilo prvega stavka spremeni, tako da se glasi:
»Na seje sveta javnega zavoda se vabi tudi predstavnika občin, ki v tistem letu nimata glasovalne pravice in ne vplivata na sklepčnost, na seji pa lahko razpravljata«.
V nadaljnjem besedili istega odstavka, kjer se pojavlja besedilo »občina Kanal«, se le-to črta in nadomesti z novim besedilom v ustreznem sklonu: »občina, ki nima predstavnika z glasovalno pravico«.
5. člen
V drugem odstavku 22. člena odloka se spremeni mandat direktorja, tako da se namesto »štiri leta« pravilno glasi »pet let«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.
Št. 02600-13/96
Nova Gorica, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Črtomir Špacapan l. r.
Št: 022-00/03
Brda, dne 21. januarja 2003.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.
Št. 640-04/04-1
Kanal, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Kanal
Miran Ipavec l. r.
Št. 032-01/2003-7-7
Miren-Kostanjevica, dne 22. oktobra 2003.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.
Št. 032-01-5/2003-12
Šempeter-Vrtojba, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti