Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1015. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 789/2, k.o. Veliki Kamen in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 585/4 in parc. št. 604/3, k.o. Veliki Kamen, stran 2735.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 26. seji dne 28. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 789/2, k.o. Veliki Kamen in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 585/4 in parc. št. 604/3, k.o. Veliki Kamen
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 789/2 – pot v izmeri 4,55 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. OS.IX. Veliki Kamen, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II
Lastninska pravica na nepremičnini parc. št. 789/2 – pot v izmeri 4,55 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na parc. št. 789/2 – pot v izmeri 4,55 m2, se sklene menjalna pogodba za nepremičnini parc. št. 585/4 – cesta v izmeri 6,75 m2 in parc. št. 604/3 – cesta v izmeri 61 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 218, k.o. Veliki Kamen in sta v solasti Omerzel Jožice in Stanka, Veliki Kamen 46, Koprivnica, vsakega v deležu do 1/2.
IV
Cena nepremičnin je določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in za nepremičnino parc. št. 789/2, k.o. Veliki Kamen znaša 131.981,25 SIT, za nepremičnini parc. št. 585/4 in parc. št. 604/3, k.o. Veliki Kamen pa 130.824 SIT. Razlika v vrednosti zemljišč se izplača v denarju.
V
Zamenjava nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-65/2003-506
Krško, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti