Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

1007. Sklep o dopolnitvi sklepa o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana, stran 2725.

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03), sta Občinski svet občine Črenšovci na 16. seji, dne 15. 12. 2004 in Občinski svet občine Velika Polana na 18. seji, dne 17. 2. 2005 sprejela
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana
I
Občinski svet občine Črenšovci in Občinski svet občine Velika Polana ugotavljata, da v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana z dne 13. 4. 2000, pri solastnini Občinske zgradbe v Lendavi in Odlagališča komunalnih odpadkov v Dolgi vasi, niso bili dogovorjeni solastniški deleži in soglašata, da se sklep dopolni, tako, da se v III. točki doda nova podtočka 5. Solastniški deleži v nepremičninah, ki se glasi:
»5. Solastništvo v Občinski zgradbi v Lendavi, Trg Ljudske pravice 5, ki stoji na parc. št. 4373/1, vpisana pri vl. št. 3710 k.o. Lendava, pri kateri ima Občina Črenšovci vknjižen 23,67% delež in solastništvo v Odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi, se delita po kriteriju števila prebivalcev, in sicer:
– Občina Črenšovci v deležu 73,50%,
– Občina Velika Polana v deležu 26,50%
od solastniškega deleža, ki ga ima Občina Črenšovci.«
II
Druge nepremičnine, ki niso zajete v sklepu, v katerih ima Občina Črenšovci v skladu z delitveno bilanco premože­nja bivše občine Lendava z dne 3. 4. 1998, solastniški delež, se delijo med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana v skladu z deleži, ki so navedeni v prvi točki tega sklepa.
III
Občinski svet občine Črenšovci in Občinski svet občine Velika Polana ugotavljata, da v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana z dne 13. 4. 2000, ni bila dogovorjena delitev soustanoviteljskih pravic in obveznosti v družbi RRA »MURA« d.o.o. s sedežem v Murski Soboti, Lendavska 5 in soglašata, da se sklep v III. točki dopolni z novo podtočko 3.3. in glasi:
»3.3. Soustanoviteljske pravice in obveznosti v družbi RRA »MURA« d.o.o. s sedežem v Murski Soboti, Lendavska 5, se razdelijo po kriteriju števila prebivalcev, v skladu z deleži, ki so navedeni v prvi točki tega sklepa.«
IV
Občinski svet občine Črenšovci in Občinski svet občine Velika Polana ugotavljata, da je potrebno v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana z dne 13. 4. 2000, opremo štaba Civilne zaščite razdeliti in soglašata, da se v sklepu v III. točki spremeni podtočka 2.2. in se glasi:
»2.2. Premično premoženje – oprema štaba Civilne zaščite občine Črenšovci se deli po kriteriju števila prebivalcev, v skladu z deleži, ki so navedeni v prvi točki tega sklepa.«
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 79/16-04
Črenšovci, dne 11. marca 2005.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
 
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti