Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2005 z dne 22. 3. 2005

Kazalo

998. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2005, stran 2721.

Na podlagi 150. in 150.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. marca 2005 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2005
I
V skladu s 150. in 150.a členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04) se pokojnine ter nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena od 1. januarja 2003 dalje, od 1. marca 2005 uskladijo tako, da se povečajo za 2,4%.
II
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2003, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 139/04).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2004, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 17/05), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. marca 2005.
Pokojnine, uveljavljene od 1. marca 2005 dalje, se s 1. marcem 2005 odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. marca 2005.
III
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2003, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 139/04).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2004, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 17/05), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. marca 2005.
Pokojnine, uveljavljene od 1. marca 2005 dalje, se s 1. marcem 2005 odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. marca 2005.
IV
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom ZPIZ-1-UPB2 tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih, osnova za odmero dodatka k pokojnini po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 in 18/01), akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) in nadomestila iz invalidskega zavarovanja, odmerjena po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. marca 2005.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. marca 2005.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom pripadali za mesec februar 2005, po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005 (Uradni list RS, št. 17/05).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev v mesecu marcu 2005.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. marca 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
 
Srečko Čater l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti