Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

946. Sklep o javni razgrnitvi, stran 2630.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 45. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je župan Mestne občine Kranj dne 8. 3. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne:
1. Predlog občinskega lokacijskega načrta območja Planina-jug, ki ga je izdelalo podjetje DOMPLAN, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod št. projekta UD/375-82/04 z datumom februar 2005.
II
1. Predlog občinskega lokacijskega načrta območja Planina-jug se javno razgrne na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predlog občinskega lokacijskega načrta območja Planina-jug se razgrne tudi na sedežu Krajevne skupnosti Planina.
III
Javna razgrnitev traja od 23. 3. 2005 do 22. 4. 2005.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, dne 13. aprila 2005 ob 16. uri v sejni sobi št. 14, Mestne občine Kranj.
V
Pisne pripombe k predlogu odloka občinskega lokacijskega načrta območja Planina-jug lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje in prostor, Mestne občine Kranj, Slovenski trga 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Gorenjskem glasu.
Št. 35005-0001/2005-48/01
Kranj, dne 8. marca 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost