Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

937. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču, stran 2623.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 10. ter 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 16. redni seji dne 3. 3. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov vrtca v Semiču
1. člen
Cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Semič znaša od 1. 3. 2005 dalje:
– 92.237 SIT mesečno za otroka prve starostne skupine (1–3 let),
– 74.926 SIT mesečno za otroka v oddelku od 3 do 4-letnih otrok,
– 65.464 SIT mesečno za otroka druge starostne skupine (4-6 let).
2. člen
Občina zagotavlja stroške za nadomeščanje strokovnih delavcev, v času nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe za čas do 30 dni, v višini dejanskih stroškov, izkazanih na podlagi računa.
3. člen
Za otroke s posebnimi potrebami občina zagotavlja stroške dodatne strokovne pomoči in stroške zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok.
4. člen
V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila (365 SIT), korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti, če starši do 8. ure javijo otrokovo odsotnost.
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni strnjeno nad mesec dni se ob preložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev zniža za 50% izračunanega prispevka staršev.
5. člen
Če starši vpišejo ali izpišejo otroka tokom meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: število delovnih dni.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 2005.
Št. 64-01-01/2005-2
Semič, dne 4. marca 2005.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost