Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

869. Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica, stran 2145.

Na podlagi 105. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS, št. 70/95, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US RS in 54/04) Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica
r a z p i s u j e
II. krog nadomestnih volitev župana
Občine Slovenska Bistrica
I
II. krog nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica bo v nedeljo, dne 20. marca 2005.
II
Volitve se opravijo na voliščih, določenih s sklepom Občinske volilne komisije za prvi krog volitev župana dne 6. 3. 2005.
III
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica.
Št. 13/032-04/9-2/2005
Slovenska Bistrica, dne 7. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Nada Vučajnk, univ. dipl. prav. l. r.