Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

868. Sklep o določitvi neprofitne najemnine, stran 2145.

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 17. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi neprofitne najemnine
1
Letna stopnja neprofitnih najemnin za najemnike, ki se jim stanovanje odda v najem na podlagi odločb, izdanih od Občine Moravske Toplice, znaša 3,2% od vrednosti stanovanja. Za ugotovitev vrednosti stanovanj se uporablja vrednost točke, kot je predpisana z zakonom.
2
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 360-01/05-2
Moravske Toplice, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.