Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

867. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2, k.o. Goriče, stran 2145.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet mestne občine Kranj na 14. seji dne 26. 5. 2004 sprejel
S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2, k.o. Goriče
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2, k.o. Goriče, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javno dobro.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2, k.o. Goriče, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46502-0025/2004-43/06
Kranj, dne 4. marca 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.