Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

863. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 2142.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03 in 124/04) je Občinski svet občine Dravograd na 24. seji dne 31. 1. 2005 sprejel
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
I
Na zemljišču parc. št. 1176/17 neplodno v izmeri 373 m(2), parc. št. 1176/21 neplodno v izmeri 76 m2, parc. št. 1176/25 neplodno v izmeri 188 m2, parc. št. 1176/26 neplodno v izmeri 501 m2, vse pripisane v z.k. vl. št. 476 k.o. Otiški vrh I preneha status javnega dobra.
II
Na zemljišču iz I. točke tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine Dravograd do celote.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-2/2002-24
Dravograd, dne 31. januarja 2005.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.