Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

861. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Brežice, stran 2141.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev župana
Občine Brežice
Volilna komisija Občine Brežice je v skladu s 107. členom in prvim odstavkom 90. člena Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93), po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah župana Občine Brežice, ki so bile 6. marca 2005 ugotovila:
I
Na volitvah 6. marca 2005 je imelo pravico voliti skupaj 20182 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj      8019 volivcev,
– s potrdilom je glasoval           1 volivec,
– skupaj je glasovalo           8020 volivcev ali
                      39,74% od vseh
                      volivcev
II
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 8020 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 66 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 7954. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------+------+---------+------+
|1. Ivan Molan   | 3435| glasov |43,19%|
|         |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|2. Milenka Jesenko| 1046| glasov |13,15%|
|         |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|3. Tomislav Jurman| 1030| glasov |12,95%|
|         |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|4. Stanko     |  914| glasov |11,49%|
|Radanovič     |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|5. Milko Veršec  |  774| glasov | 9,73%|
|         |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|6. Rok Kržan   |  408| glasov | 5,13%|
|         |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|7. Lado Križman  |  265| glasov | 3,33%|
|         |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
|6. Brankica Hudina|  82| glasov | 1,03%|
|Sladič      |   |  ali  |   |
+------------------+------+---------+------+
III
Občinska volilna komisija Občine Brežice je na podlagi 85. člena in drugega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-6/2004-310
Brežice, dne 9. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.