Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

859. Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled, stran 2138.

Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98), 25. in 27. člena Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98, 65/02, 32/04), 8. in 9. člena Odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01) in na podlagi 16. člena Statuta občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled
1. člen
Za obračun storitev odvajanja odpadnih voda velja enotna cena za vse uporabnike ter znaša 145,34 SIT / m(3).
2. člen
V ceni storitev odvajanja odpadnih voda niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
3. člen
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled lahko uvede ceno v skladu z Uredbo o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se začnejo uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen na Ministrstvu za gospodarstvo.
Št. 01505-1/2005
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.