Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

858. Sklep povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled, stran 2138.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 77/00 in 51/02) ter 16. člena Statuta občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled, na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel
S K L E P
povprečni gradbeni ceni stanovanj
in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2005.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m(2) stanovanjske površine brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2004 je 177.046 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 13.233 SIT m(2) in kolektivne rabe 11.709 SIT m(2) na dan 31. 12. 2004.
4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v % od povprečne gradbene cene za stanovanjsko površino v posameznih območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in 100-metrski pas ob jezeru – 10%
II. območje zajema širše območje Bleda – 8%
III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso zajeti v posamezna območja – 6%
IV. območje zajema naselja manj razvitih in bolj oddaljenih krajev – Obrne, Kupljenik, Slamniki, Perniki, Radovna in Spodnje in Zgornje Laze – 4%.
5. člen
Cena iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled (Uradni list RS, št. 11/02).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-2/2003
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.