Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

857. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2005, stran 2137.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), Zakona o financiranju Občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17. seji dne 17. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2005
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Bled za leto 2005, oziroma v obdobju april – junij 2005, se financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja od aprila do junija, se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004, in sicer do višine 440,081.980 SIT.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2004 in začete v letu 2005.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2005 in za katere so bila v proračunu za leto 2004 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna občine Bled za leto 2005.
Po sprejemu proračuna za leto 2005 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2005.
5. člen
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2005 sprejme Občinski svet občine Bled.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2005 dalje.
Št. 40304-1/2004
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.