Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

853. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o zdravniški tarifi, stran 2135.

Na podlagi 9. in 28. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94, 54/95, 64/96, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 46. redni seji dne 13. 12. 2004 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o zdravniški tarifi
(Uradni list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01, 43/02, 21/03, 60/04 in 63/04)
1. člen
V Pravilniku o zdravniški tarifi (Uradni list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01, 43/02 in 21/03) se za rimsko številko II. doda nova tarifa št. II.a, ki se glasi:
»II.a PREGLED, IZBOR, FOTOKOPIRANJE, POTRDITEV AVTENTIČNOSTI TER POSREDOVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE KOMERCIALNE ZAVAROVALNICE
Tarifa št. 2a
Zbiranje in posredovanje medicinske dokumentacije (zajema pregled, izbor, fotokopiranje, potrditev avtentičnosti in posredovanje dokumentacije)
– neobsežno (pet strani ali manj)  30 točk
– obsežno (več kot pet strani)    70 točk«
2. člen
Za rimsko številko VI. se doda nova tarifa št. VI.a, ki se glasi:
»VI.a Obrazec ZZ 1 – BOLNIŠKI LIST ZA ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE
Tarifa št. 6a
Izpolnitev obrazca ZZ1 za zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje (zajema pregled, izbor in fotokopiranje
dokumentacije ter izpolnitev obrazca)          50 točk«
3. člen
Te spremembe in dopolniteve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. decembra 2004.
asist. Vojko Kanič, dr. med. l. r.
Predsednik
skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije