Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

837. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, stran 2123.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (Uradni list RS, št. 142/04) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Živila za posebne prehranske namene, ki se uporabljajo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže in so bila proizvedena in/ali označena v skladu s pravilnikom o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (Uradni list RS, št. 90/00) do 14. januarja 2005, so lahko v prometu do prodaje oziroma porabe zalog.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-6/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
EVA 2005-2711-0086
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje