Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2005 z dne 11. 3. 2005

Kazalo

836. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka, stran 2122.

Na podlagi 43. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) in za izvajanje zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS – MP, št. 26/99) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrom za okolje, prostor
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju PIC postopka (Uradni list RS, št. 50/01).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2004-UK
Ljubljana, dne 15. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0079
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik, dr. med., l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano