Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

820. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem, stran 2052.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 19. seji dne 16. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2005.
II
Povprečna cena stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti na območju občine na dan 31. 12. 2004 za m2 koristne površine znaša 170.000 SIT.
III
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za povprečno stopnjo opremljenosti znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)        7.500 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)        11.000 SIT/m2
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
------------------------------------------------------------------------------
I.A območje – centralni del mesta Ravne na Koroškem       2,5% – 4,0%
I.  območje – ožje območje mesta Ravne na Koroškem,
        ožje območje naselja: Kotlje, Dobja vas       2,0%–3,5%
II. območje – območje mesta Ravne na Koroškem,
        območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
        Strojnska Reka, Dobrije               1,5%–3,0%
III. območje – širše območje mesta Ravne na Koroškem,
        območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
        Strojnska Reka, Dobrije               1,0%–2,5%
IV. območje – v ostalem območju občine opredeljena
        stavbna zemljišča                  0,5%–1,5%
V.  območje – industrijske in obrtne cone             1,5%–3,5%
------------------------------------------------------------------------------
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 44/04).
IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01-0001/2005-107
Ravne na Koroškem, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti