Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

809. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.), stran 2040.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 409. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 36/00 – ZPDZC, 54/01, 50/01), z 2. členom in točko III. Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje sprejemajo Občinski sveti občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče in Občinski svet občine Litija na podlagi določil 16. in 90. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) na 21. redni seji z dne 20. 1. 2005
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Center
za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.
(CEROZ d.o.o.)
1. člen
Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče ustanavljajo javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (skrajšani naziv: CEROZ d.o.o), s sedežem v Hrastniku, Cesta 1. maja 56, na način in pod pogoji, določenimi v družbeni pogodbi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Javno podjetje bo opravljalo naslednje dejavnosti:
Šifra   Naziv dejavnosti
---------------------------------------------------------
D 37.100  Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
D 37.200  Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
G 51.130  Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
      materiala
G 51.190  Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 51.570  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
I 63.110  Prekladanje
I 63.120  Skladiščenje
K 71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.300  Obdelava podatkov
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.820  Pakiranje
O 90.010  Ravnanje z odplakami
O 90.022  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
      odstranjevanja trdnih odpadkov
O 90.023  Ravnanje z nevarnimi odpadki
O 90.032  Druge dejavnosti javne higiene
O93.050  Druge osebne storitve
S sklepom skupščine se lahko dejavnost družbe razširi ali spremeni.
3. člen
Za podpis družbene pogodbe in drugih dokumentov, potrebnih za ustanovitev in registracijo javnega podjetja je pooblaščen župan občine.
4. člen
Ta odlok mora biti sprejet v enakem besedilu na vseh občinskih svetih ustanoviteljic.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-204/2000
Litija, dne 20. januarja 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti