Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

798. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava, stran 2037.

Na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 17. seji dne 10. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
1. člen
V Odloku o prometni ureditvi v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 58/00, 19/01 in 135/03)
se v prvem odstavku 4. člena za besedo »pešcev« doda vejica in beseda »kolesarjev«.
2. člen
11. člen se nadomesti z besedilom »Ustavljanje in parkiranje ni dovoljeno na otroškem igrišču, na zelenih površinah in v parku.«
3. člen
Črtajo se 5., 8., 9., 10., 12., 24., 25., 26. in 27. člen.
4. člen
22. člen se nadomesti z besedilom »Na občinskih cestah na območju Občine Lendava je izrecno prepovedan promet vozil skupne mase nad 7,5 ton razen na podlagi posebnega dovoljenja. Prepoved se označi s prometno signalizacijo.«
5. člen
V prvem odstavku 38. člena se številka »6« nadomesti s številko »7«.
6. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, v drugem odstavku 40. člena se besede »denarno kaznijo 5.000« nadomestilo z besedilom »globo 10.000«.
7. člen
41. člen se nadomesti z besedilom:
»Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik:
– ki ravna v nasprotju z 11. členom,
– ki ravna v nasprotju s 14. členom,
– ki ravna v nasprotju s 17. členom,
– ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena,
– ki ravna v nasprotju z 31. členom,
– ki ravna v nasprotju z 32. členom,
– ki ravna v nasprotju s 34. členom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0041/2003
Lendava, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti