Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

795. Ugotovitveni sklep, stran 2035.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94-odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03 – odločba US) 27. in 32. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. februarja 2005 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper Dinu Pucerju, ker je dne 10. januarja 2005 podal odstop s te funkcije.
Mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper mu preneha z dnem 10. februar 2005.
2
Dinu Pucerju z dnem 10. februar 2005 preneha tudi mandat namestnika predsednika Odbora za gospodarske javne službe in promet v skladu s 67. členom Statuta Mestne občine Koper.
3
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K1116-24/2003
Koper, dne 10. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi della Legge sulle autonomie locali, per effetto dell’articolo 37 a, secondo comma, (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94- sentenza della CC, 45/94-sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 87/01, 51/02 e 108/03-sentenza della CC) ed in virtù degli articoli 27 e 32 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 febbraio 2005, ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria rileva che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 37 a della Legge sulle autonomie locali, previste per la cessazione del mandato di consigliere del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria a Dino Pucer che in data del 10 gennaio 2005 ha rassegnato le dimissioni da tale carica.
Al sunnominato, il mandato di membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria cessa il giorno 10 febbraio 2005.
2
Dal 10 febbraio 2005, Dino Pucer decade anche dalla funzione di vice presidente del Comitato per i servizi pubblici economici e traffico, come previsto nell’articolo 67 dello Statuto del Comune città di Capodistria.
3
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K1116-24/2003
Capodistria, 10 febbraio 2005.
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti