Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

791. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper, stran 2032.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
O SPREMEMBI SKLEPA O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK IZ SREDSTEV PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER
Št. 4032-3/2003
Koper, dne 18. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 24/99, 70/00 in 51/02) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet občine Koper na seji dne 17. februarja 2005 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper
1
Besedilo prvega odstavka 4. točke sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/03 in Uradne objave, št. 10/04) se spremeni, tako da se glasi:
“V okviru sprejetega proračuna se za leto 2005 namenijo sredstva za financiranje političnih strank v višini 0,6% primerne porabe občine za leto 2005.”
Besedilo tretjega odstavka pa se spremeni tako, da se glasi:
“Strankam se v letu 2005, ob upoštevanju višine zneska za financiranje političnih strank iz 3. točke, pogojev iz 2. točke in prejšnjega odstavka tega sklepa, sredstva porazdelijo sorazmerno glede na število glasov volivcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih volitvah. Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen glas, na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Mestne občine Koper.”
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 4032-3/2003
Koper, dne 17. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00 e 30/01)
P R O M U L G O
LA DELIBERAZIONE
SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI DAL BILANCIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Numero: 4032-3/2003
Capodistria, 18 febbraio 2005.
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič m. p.
Visto l’articolo 26° della Legge sui partiti politici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 62/94, 24/99, 70/00 e 51/02) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale, nella seduta del 17 febbraio 2005, ha approvato la seguente
LA DELIBERAZIONE
SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI DAL BILANCIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
1
Il testo del punto 4, primo comma, della deliberazione sul finanziamento dei partiti politici dal bilancio del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 17/03 e Bollettino uff. n. 10/04) è modificato e recita:
“In ambito al bilancio di previsione approvato, i fondi destinati al finanziamento dei partiti politici nel 2005 equivalgono al 0,6% del consumo idoneo del comune nel 2005.”
Il testo del terzo comma è modificato come segue:
“Per l’anno 2005, i fondi sono ripartiti tra i partiti politici in proporzione del numero di voti ottenuti alle ultime elezioni, tenendo conto degli importi stanziati a tale scopo di cui al punto 3, delle condizioni di cui al punto 2, come pure quanto previsto dal comma precedente della presente deliberazione. In conseguenza di ciò il sindaco stabilisce l’importo spettante per ogni singolo voto ottenuto alle ultime elezioni amministrative nel consiglio comunale del Comune città di Capodistria.
2
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS, e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Numero: 4032-3/2003
Capodistria, 17 febbraio 2005.
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti