Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

790. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, stran 2031.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O USTANOVITVI KOMISIJE ZA OPRAVLJANJE NALOG PO ZAKONU O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Št. 108-8/96
Koper, dne 11. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odločba US, 70/100, 100/00, 28/01 – odločba US, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. februarja 2005 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi komisije za opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1. člen
Odlok o ustanovitvi Komisije za opravljanje nalog po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradne objave, št. 14797) preneha veljati skladno z Zakonom o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-8/96
Koper, dne 10. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
IL DECRETO
SULLA CESSAZIONE DEL DECRETO SULL’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI SVOLGERE LE MANSIONI IN VIRTU’ DELLA LEGGE SULL’INCOMPATIBILITA’ DELL’ESPLICAZIONE DELLA PUBBLICA FUNZIONE CON L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ LUCRATIVE
Numero: 108-8/96
Capodistria, 11 febbraio 2005.
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič m. p.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 72/93, 6/94-sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95, 73/95 – sentenza della CC, 9/96 – sentenza della CC, 39/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97 – integrazione, 70/97,10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – rett. delibera della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/100, 100/00, 28/01 – sentenza della CC, 16/02 – delibera della CC, 51/02 e 108/03 – sentenza della CC) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 10 febbraio 2005 ha approvato il
IL DECRETO
SULLA CESSAZIONE DEL DECRETO SULL’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI SVOLGERE LE MANSIONI IN VIRTU’ DELLA LEGGE SULL’INCOMPATIBILITA’ DELL’ESPLICAZIONE DELLA PUBBLICA FUNZIONE CON L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ LUCRATIVE
Articolo 1
Il decreto sull’istituzione della Commissione incaricata di svolgere le mansioni in virtù della Legge sull’incompatibilità dell’esplicazione della pubblica funzione con l’esercizi di attività lucrative (Bollettino uff. n. 14/94) cessa di avere efficacia, in armonia con la Legge sulla lotta alla corruzione (Gazzetta ufficiale della RS, n. 2/04).
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 108-18/96
Capodistria, 10 febbraio 2005.
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti