Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

789. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2005, stran 2030.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), 146. člena v povezavi s drugim odstavkom 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 24. seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2005
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2005.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2004 167.339,00 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Jesenice za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha znašajo 21.277 SIT na m2 koristne stanovanjske površine.
– za komunalne objekte in naprave individualni rabe (vodovod, elektrika, telefon, kanalizacija, plinovodno in vročevodno omrežje) 9.580 SIT/m2
– za komunalne objekte in naprave kolektivne rabe (ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje) 11.697 SIT/m2.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 7% do 9%, ki obsega:
mesto Jesenice, zahodno od potoka Ukova in severno od železniške proge Ljubljana – Jesenice – Beljak, Mejni plato Karavanke, Počivališče Jesenice in Plavški travnik I. in II;
II. območje od 6% do 8%, ki obsega:
naselje v mestu Jesenice Podmežakla ter naselja Slovenski Javornik, Koroška Bela, Hrušica in Blejska Dobrava;
III. območje od 4% do 6,5%, ki obsega:
mesto Jesenice med reko Savo Dolinko in Železniško progo Jesenice – Nova Gorica z naseljem Podkočna ter naselja Kočna, Lipce in Potoki;
IV. območje od 2,5% do 5%, ki obsega:
vsa ostala območja Občine Jesenice, ki niso opredeljena v območjih I., II., III.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega Odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2004 (Uradni list RS, št. 42/04).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-1/2005
Jesenice, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti