Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

788. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.), stran 2030.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 409. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 36/00 – ZPDZC, 54/01, 50/01), z 2. členom in točko III. Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje sprejemajo Občinski sveti občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Hrastnik na 17. redni seji dne 22. 12. 2004
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Center
za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.
(CEROZ d.o.o.)
1. člen
Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče ustanavljajo javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (skrajšani naziv: CEROZ d.o.o.), s sedežem v Hrastniku, Cesta 1. maja 56, na način in pod pogoji, določenimi v Družbeni pogodbi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Javno podjetje bo opravljalo naslednje dejavnosti:
Šifra    Naziv dejavnosti
---------------------------------------------------------
D 37.100   Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
D 37.200   Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
G 51.130   Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
       materiala
G 51.190   Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
       izdelkov
G 51.570   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
I 63.110   Prekladanje
I 63.120   Skladiščenje
K 71.340   Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.300   Obdelava podatkov
K 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.820   Pakiranje
O 90.010   Ravnanje z odplakami
O 90.022   Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
       odstranjevanja trdnih odpadkov
O 90.023   Ravnanje z nevarnimi odpadki
O 90.032   Druge dejavnosti javne higiene
O93.050   Druge osebne storitve
S sklepom skupščine se lahko dejavnost družbe razširi ali spremeni.
3. člen
Za podpis Družbene pogodbe in drugih dokumentov, potrebnih za ustanovitev in registracijo javnega podjetja je pooblaščen župan občine.
4. člen
Odlok mora biti sprejet v enakem besedilu na vseh občinskih svetih ustanoviteljic.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-6/04
Hrastnik, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti