Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

784. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 2026.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/03), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98 – odločba US, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek se povečajo s 1. 3. 2005 in znašajo mesečno:
              v SIT na otroka
– I. starostno obdobje   87.386
– II. starostno obdobje  73.147
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 8.140 SIT mesečno (370 SIT na dan). Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
3. člen
Cene programov iz 1. člena tega sklepa se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino, za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 3. 2005 dalje.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-01/283/04-06 z dne 24. 3. 2004.
Št. 032-01/253/05-06
Dolenjske Toplice, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti