Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005

Kazalo

519. Pravilnik o geografski označbi Prleška tünka, stran 1358.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o geografski označbi Prleška tünka
1. člen
Ta pravilnik določa način predelave in priprave za trg ter območje predelave za tünko z geografsko označbo Prleška tünka.
2. člen
(1) Geografsko označbo Prleška tünka ima lahko tünka, predelana in pripravljena za trg po postopku in na območju, ki sta določena v specifikaciji za Prleško tünko in jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Prleško tünko iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
3. člen
Tünka, ki ima geografsko označbo Prleška tünka, mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Geografsko označbo Prleška tünka lahko uporablja predelovalec tünk, ki pridobi certifikat za to tünko v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za tünko z geografsko označbo Prleška tünka pridobi predelovalec tünk v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Predelovalci Prleške tünke, ki so do uveljavitve tega pravilnika uporabljali oziroma navajali ime Prleška tünka za svoje proizvode, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika, sicer tega imena ne smejo uporabljati oziroma navajati na svojih proizvodih.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-155/2001
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EVA 2004-2311-0369
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
Za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost