Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

293. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana, stran 783.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91 in Uradni list RS, št. 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) ter četrtega odstavka 2. člena in 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/96, 111/00, 9/01 in 78/04) se v 11. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Strokovni svet KC za svoje delovanje sprejme poslovnik, ki začne veljati, ko ga potrdi svet KC.«.
2. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovnega direktorja KC imenuje in razrešuje svet KC. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa izmed kandidatov, ki jih predlaga strokovni svet KC. Strokovni svet KC mora svetu KC predlagati vse kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, določene v statutu KC, skupaj s pisnim mnenjem o vsakem kandidatu.«.
V tretjem odstavku se besedna zveza »profesorja na medicinski fakulteti« nadomesti z besedno zvezo »visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti«.
3. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti imenuje in razrešuje svet KC. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa izmed kandidatov, ki jih predlaga strokovno-poslovni svet strokovno-poslovne skupnosti. Strokovno-poslovni svet strokovno-poslovne skupnosti mora svetu KC predlagati vse kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, določene v statutu KC, skupaj s pisnim mnenjem o vsakem kandidatu.«.
V tretjem odstavku se besedna zveza »profesorja na medicinski fakulteti« nadomesti z besedno zvezo »visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti«.
4. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstojnika klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka imenuje in razrešuje svet KC. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa izmed kandidatov, ki jih predlaga strokovni kolegij klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka. Strokovni kolegij klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka mora svetu KC predlagati vse kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje določene v statutu KC skupaj s pisnim mnenjem o vsakem kandidatu.«.
5. člen
Svet KC mora v skladu s tem sklepom sprejeti spremembe in dopolnitve statuta v 15 dneh od uveljavitve tega sklepa.
Strokovni svet mora sprejeti poslovnik iz petega odstavka 11. člena Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana v 15 dneh od uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-2/2005/5
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2711-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik